Karriereudvikling

Har du styr på din karriere eller styrer den dig? Vil du være på forkant i din professionelle udvikling og i højere grad selv definere din jobmæssige fremtid? Kigger du efter nye job-åbninger? 

Vi har forskellig tilgang til vores arbejdsliv. Nogle ved tidligt, ret konkret, hvad de jobmæssigt ønsker, og forfølger det målrettet. Andre har en ide om, i hvilken retning de vil, men er måske knap så bevidste om hvilke veje der fører derhen.

Måske har du målrettet forfulgt en karriereplan, eller måske har du i højere grad ladet tilfældigheder og muligheder styre din jobsituation. At tage konkret fat i dit arbejdsliv og jobmæssige fremtid, giver dig et bredere mulighedsfelt og “arbejdsro”, både i forhold til hvor du er nu og i forhold til, hvor du vil hen.

Livet vil leves – også arbejdslivet

Life is what happens to you, while you’re busy making other plans, synger John Lennon. Vores liv vil leves, og hvis vi ikke bevidst tager hånd om, hvordan vi tænker det skal udforme sig, så kører det bare derud af – helt af sig selv.

Hvad der skal ske i dit arbejdsliv, er du aldrig 100 procent herre over. Men du kan være bevidst om, hvad du vil have der skal ske, og tage hånd om at skaffe dig kompetencer og bringe dig i situationer og positioner, som i højere grad muliggør det, du stræber efter.

Hvad enten du er i et interessant job, men ønsker at blive tydeligere på hvad det næste kan være, er i en situation hvor du har konkret behov for at finde andet arbejde, eller blot søger afklaring og sparring på hvor du står i dit arbejdsliv, så har jeg værktøjerne der kan hjælpe dig.

Hvad vil du?

At tage hånd om dit arbejdsliv handler om at du afklarer og beslutter hvad du vil med dit liv og din karriere for nu, og planlægger eksekvering og handler på dine beslutninger. Nøgleord i arbejdet med dit professionelle liv i forhold til karriereafklaring og -planlægning eller jobsøgning er:

 • Forstå dit udgangspunkt og hvor du er nu
 • Beslut hvad du sigter efter og skab udfaldsrum
 • Se helheden i karriere/livsambition
 • Vær konkret
 • Vær ærlig overfor dig selv
 • Kend dine kompetencer
 • Anerkend dit udviklingsbehov
 • Aktiver dit netværk
 • Planlæg
 • Eksekver
 • Vær vedholdende

Et liniært karriereforløb som konsekvent peger i samme retning mod et givent mål, er ikke altid svaret. At ændre retning og tænke alternativer kan skabe den mening du søger. Også her styrker bevidst planlægning og målrettet arbejde dine muligheder og udvider rummet for din egen indflydelse på udfaldet.

En enkelt tilgang til at arbejde konkret med dit professionelle liv kan du læse mere om her: https://hbr.org/2023/09/how-to-develop-a-5-year-career-plan