Persondata

Inger Kirk indsamler og opbevarer kundeoplysninger, herunder stamdata om virksomheden og relevante kontaktoplysninger såsom navn, stilling, telefon og e-mail på virksomheders kontaktperson. Behandlingen af oplysningerne er nødvendige for at kunne administrere kundeforhold og opfylde den indgåede aftale med kunden.

Oplysningerne opbevares i en sikker teknisk løsning og gemmes alene i overensstemmelse med aftalen i det respektive kundeforhold eller så længe der ifølge lovgivningen påhviler en anden retlig forpligtelse. Oplysningerne videresælges ikke til tredjepart.

Såfremt du indgår i et kundeforhold som omhandler persondata om dig, behandles dine personlige informationer alene i fortsættelse af den aftale, der er indgået i det enkelte kundeforhold.

I det enkelte kunderforhold vil der alene behandles persondata om dig, hvis du har givet konkret tilsagn om dette inklusiv hvilke persondata og til hvilket formål. Dette tilsagn kan til enhver tid trækkes tilbage.

Du kan til enhver tid få oplyst hvilke oplysninger der måtte være registreret om dig, ved henvendelse til kontakt@ingerkirk.dk

Persondata kan du læse mere om her, hvor du også finder detaljerne om privatlivspolitikken for Inger Kirk