Organisation

Skal en virksomhed skabe langtidsholdbar værdi er nøgleordene: imødekommende, kompetent, og innovativ. Organisationen er let for omverdenen og kunden at forstå og være i kontakt med. Medarbejderne kan se deres eget bidrag til virksomhedens resultat.

At virksomheden organiseres optimalt og løbende tilpasses den foranderlige verden, er et mantra alle kender i dag. Det betyder imidlertid ikke, at alle efterlever det. Det er ikke ligetil at bygge og vedligeholde en organisation, der vedvarende skaber resultater. Det handler om mennesker, hvad enten de er medarbejdere, ledere, kunder eller samarbejdspartnere. Om relationer. Om processer og resultater. Om markedet, konkurrenterne og omverdenen.

Styrk organisationen

Hvad der er afgørende for, at organisationen fungerer optimalt, kræver indgående forståelse af netop jeres sammensatte virkelighed. Ledelse er altid udslagsgivende. Årlige medarbejdertilfredshedsanalyser og strukturerede faste organisationsreviews kan give pejlemærker til hvor der skal sættes ind.

Der er mange måder at styrke og optimere organisationen på. Fra nye procestilgange og mindre strukturtilpasninger til omlægning af hele organisationen. Det kan være at udfordre mødekulturen. Omlægge arbejdsprocesser. Udvikle projektkulturen, arbejde med virksomhedens identitet og selvforståelse eller ændre ledelseshieraki eller virksomhedens organisering.

Jeg har indgående erfaring med at få organisationer til at virke. Både på strategisk, taktisk og operationelt niveau.

Se mere her: