Oplæg

Står I med et problem, som I ikke umiddelbart kan se løsningen på? Har I brug for at sætte nye ord og billeder på jeres kendte verden? Vil I udvikle jeres forretning med afsæt i jeres egne erfaringer, udfordret og støttet af eksterne erfaringer, viden og faglighed?

Et oplæg til debat og en invitation til at se jer selv med nye øjne kan være en effektiv dåseåbner.

Oplæg til hvad?

Mit oplæg er altid indgangen til fælles fordybelse, diskussion og opdagelsesrejse i et konkret emne/tema. Det kan være alt fra åbne debatfora til fortrolige udviklingsrum. Målet er at give nye perspektiver, vinkler og veje i forhold til at komme videre med det konkrete tema.

Med afsæt i jeres behov, erfaringer, virksomhedsforståelse og branchekendskab bruger jeg mine verdensbilleder og erfaringer til at skaber nye og inspirerende tilgange og ideer, som giver jer afsæt til at komme videre eller helt i mål

Eksempler på oplæg

  • Giv HR et forretningseftersyn…

    Hvordan bliver forretningsforståelse en del af HR hverdagen – hvordan sikres effektivt, gensidigt respektfuldt og virksomt samarbejde på tværs af Operation og Stab.

  • Er vi vores virksomhedskultur bekendt?
    Kender I jeres virksomhedskultur som den kommer til udtryk i dagligdagen? Arbejder I bevist med kulturen? Er kulturen en aktiv medspiller når det gælder virksomhedens fremtid?