Ledelseskursus

– med strategisk sigte

At lede – det at skabe resultater med og gennem andre er en faglighed – en faglighed som skal trænes, styrkes og udvikles.

Din indsigt i dine styrker og udviklingspunkter og dit eget indgående kendskab til dig selv, er en afgørende nøgle til konsekvent at udvikles og lykkedes i din ledelse.

Dette kursus er for ledere som har et strategisk ansvar. Ledelse som sætter mål, arbejder med organisationens “nu”, ser fremad og har forståelse for og indsigt i den verden de leder i.

Ledere som ved at det kræver dyb indsigt i maskinrummet, respekt for detaljer og nærvær i organisationen og i samarbejdsrelationer når du skal drive, motivere og udvikle en organisation og skabe resultater internt og eksternt.

Og det er et kursus for ledere, som forstår at du som leder, leder med dig selv, med din faglighed, din ledelsesværktøjskasse, din erfaring og din personlighed.

Praktik

Ledelseskurset er bygget op som et modulkursus med fokus på både den strategiske ledelse – at sætte retning og skabe mening – den relationelle ledelse – at lede organisation og indgå i samarbejdsrelationer og den operationelle ledelse – at sikre resultater og understøttende strukturer.

Kursus varighed er 12 måneder med løbende opstart, 8 moduler af 2.5 timers varighed og afsluttende reflektions opgave, hvor læringspunkter og fremadrettet målsætning indrammes.

Der forudsættes hjemmearbejde, teori tilegnelse og en vis forberedelse mellem moduler. Sparring på opgaver og egne dilemmaer el. udviklingspunkter vil foregå mellem de enkelte moduler.

Modulerne skræddersys til den enkelte leder, så der i hjemmearbejdet mellem modulerne tages afsæt i aktuelle og relevante ledelses dilemmaer og opgaver.

Model for udviklingsforløbet med inspiration fra Pendelton

Model for udviklingsforløbet med inspiration fra Pendleton

Kurset foregår såvel fysisk som digitalt, alt efter behov og mulighed.

Kursus adressen er Christian IXs Gade 7.4 – 1111 København K

For pris og yderligere detaljer kontakt@ingerkirk.dk / +45 40211070