Udvikling af teamet

Et team kan, når det er velfungerende, udrette uendeligt meget mere end summen af enkeltpersoner.

Modsat kan der bruges megen negativ energi og skabes både spild og splid, hvis holdet ikke virker som helhed, eller hvis hver enkel ikke er velfungerende.

Alle teams skal træne og udvikles

Langt de fleste af os arbejder det meste af tiden som del af et eller flere teams. Det at arbejde sammen er en dynamiske og levende dele af enhver organisation. Formelle, veldefinerede målrettede teams eller uformelle, selvformede, relations- eller opgavebestemte hold.

At se de udfordringer og muligheder i øjnene, som det at arbejde i teams giver, er et konstant behov i enhver organisation. At arbejde målrettet med at vedligeholde, udvikle og reorganisere, eller eventuelt afvikle konkrete grupperinger, er en del af den løbende organisationsudvikling. Ansvar for udvikling af teamet ligger både hos det enkelte team-medlem og hos teamet som helhed. Samtidig er det en central del af det løbende ledelsesarbejde.

Teamudvikling i praksis

Lige fra det faglige, tværorganisatoriske team til ledergrupper og direktioner, er det afgørende løbende at evaluere og udvikle teamet. Udviklingen kan have mange afsæt, for eksempel afklaring af roller og ansvar, dynamik i teamet, samarbejde, mødekultur, eller alignment af teamet.  

Konkrete overskrifter for udviklingen kan være:

  • Samarbejde og adfærd.
  • Roller og ansvar.
  • Fælles forståelse for opgaver og udfordringer i organisationen.
  • Konflikthåndtering med afsæt i konkrete situationer.
  • Den ledelsesmæssige værktøjskasse i virksomheden.
  • Udvikling af lederholdet ved ny sammensætning, nyt medlem eller som et årligt serviceeftersyn

Teamudviklingen kan tage udgangspunkt i en NEO PI-3 personlighedstest, hvor det enkelte teammedlem får indsigt i sin egne personlighedstræk samtidig med, at der udarbejdes en teamprofil som bruges som afsæt for et  fælles udviklingsperspektiv for teamet.