Livsløb – CV

Erfaring og tillidshverv – i udvalg

2023
Bestyrelsesmedlem, Divérs
Foreningen Divérs

2014 –
Selvstændig
Opgaver inden for ledelse, organisation og leder-sparring for private og offentlige virksomheder og organisationer.

2011-18
Bestyrelsesmedlem, ENIGMA,
ENIGMA – Museum for Post, Tele og Kommunikation

2013-14
Personaledirektør DSB
Som en del af DSB´s direktørkreds, ansvarlig for den brede personaleportefølje inkl. overenskomster, aftale og forhandling, personalejura, arbejdsmiljø, ledelsesudvikling, medarbejderudvikling og drift af kursuscenter.
Hovedfokus: Udmønte virksomhedsstrategi – “Et Sundt DSB” i konkrete tiltag. Forenkle aftaler og vilkår, udmønte forhandlingsresultater, implementere medarbejderudviklingssamtaler med vurdering i hele organisationen, udvikle ledelseskultur organisationsanalyse, efterfølgerplanlægning og talentarbejde som en naturlig del af virksomhedens cyklus.

2011-13
SEVP – koncerndirektør, TDC
Koncerndirektør med ansvar for HR/People & Culture i hele koncernen inkl. samtlige datterselskaber i Danmark og de nordiske lande. Ca. 10.000 medarbejdere og en HR stab på 65 medarbejdere.
Hovedfokus: Koncernstrategi som linker forretning til HR handlinger og udviklingsopgaver, konkret model og proces for succession for chef, leder og key-people (ca. 600 personer), Talent Management, udvikling af ny model for målbar Excellent Leadership i TDC, Workforce Planning, reorganisering af hele HR området og løbende reorganiseringer og rationaliseringer.

2010-11
HR Direktør, DR
Med sæde i DR´s direktion, ansvar for DR’s samlede HR portefølje inkl. egen ”arbejdsgiverforening”.
Hovedfokus: Udvikling af ny model for ledelsesadfærd og -udvikling, fornyelse af personalepolitikken og udvikling af selve HR området. Forhandling af overenskomst inden for snæver økonomisk ramme og uden konflikt. Rationaliseringer og slankning af ledelseslag.

2008-10
Direktør, Ritzau 
Adm. Direktør i de to datterselskaber Ritzau Finans og Ritzau Medienet og medlem af direktionen i Ritzau I/S med ansvar for økonomi, HR og organisationsudvikling.
Hovedfokus: Reorganisering af selskabsmodel og modernisering af forretningsmodel, forhandle konkurrencedygtige lønaftaler og gennemføre omfattende rationaliseringer. Udvikle ledelsesforståelse og struktur i samtlige selskaber inkl. udvikling og uddannelse af ledelsesgruppen og kompetenceudvikling og skifte blandt medarbejdere og ledelse.

2004-08
Sekretariatschef og senere underdirektør, DR
Overordnet økonomiansvarlig for hele DR Programproduktion, bl.a. med samtlige divisionschefer refererende direkte i forhold til økonomi og drift af deres divisioner. Direktørens og direktionens strategiske sparringspartner f.eks. i forbindelse med reorganisering af direktørområdet og sammenlægning af det tidligere Nyhedsdirektørområde. Ansvarlig for driften af direktørområdet på samtlige tværgående niveauer f.eks. i forhold til kommunikation, programetik, ledelsesudvikling, personalepolitik-udmøntning, HR, BsC og årsaftaler for samtlige chefer.

1998-2004
HR Manager, DR Direktionssekretariat
Udvikling af nyoprettet HR funktion på viksomhedsniveau. Udvikling af HR strategi på koncernniveau. Drift af tværgående projekter og opgaver. Coaching af chefer. Handlingsplan for ledelse- og organisationsudvikling i DR. Klimamåling. Udviklingssamtaler. Større stillingsnedlæggelser. Kompetencestrategi. Personalepolitik. Årsaftaler. Talentudviklingsprogram for ledere: ”Væksthuset”.

1994-1998
Overenskomstkonsulent og overenskomstforhandler, DR
Intern chefrådgivning i arbejdsretlige spørgsmål. Forhandling af overenskomster. Varetagelse af retssager inden for det arbejdsretlige og til dels ophavsretlige område. Projektleder på div. projekter bl.a. på den samlede proces og iværksættelse af 360 stillingsnedlæggelser oktober 1996. Intern underviser.

1992-1994
Jurist, HORESTA
Medlemsrådgivning. Forhandling af overenskomster, lokalaftaler m.v. Sagsvaretagelse i forhold til arbejdsret, Afskedigelsesnævn, voldgifter m.v.

Uddannelse

2019
Enkeltfag – Personlighedspsykologi- teori og metode, Københavns Universitet

2018
Enkeltfag – Socialpsykologi – teori og metode, Københavns Universitet

2014
Leading at the Speed of Trust™, Speed of Trust program, FranklinCovey, USAEverything DISC certificering, Discover Danmark

2013
Certificeret i et batteri af erhvervsrettede test inkl. IST 2000-R og NEO PI-3, Hogrefe.

2007
Executive Leadership Training, (Green og Andersen).

2006
The Discipline of Innovation, SRI (Stanford Researche Institute) i Silicon Valley, CA.

2004
Certificeret Executive Coach, The Coaching Company.

2000-2003
2. årig certificeret i  ledelse og konsulentrollen i et systemisk og narrativt perspektiv, DISPUK.

1992
Enkeltfag – Alm. arbejdsret, Københavns Universitet

1991
Cand. jur., Københavns Universitet.