Social ansvarlighed

At forstå og arbejde målrettet med social ansvarlighed er nødvendigt for virksomheder i dag. Det er vigtigt at vise kunder, partnere og medarbejdere, at I som organisation forstår, I er en del af verden lokalt og globalt, at I forstår I har et etisk og socialt ansvar og at I handler i forhold til det. 

Hvad enten I har en politik for håndtering af socialt ansvar eller ej, og uanset om I er bevidste om de tiltag af den karakter som foregår hos jer, så findes de i større eller mindre omfang i organisationen.

Bliv bevist om hvad social ansvarlighed betyder for jer og udnyt jeres tiltag kommunikativt som en del af jeres branding. Who cares wins, er ikke helt forkert når det gælder arbejdet med virksomheders sociale ansvar. Ved at synliggøre jeres tiltag, store som små, kommer I også image- og brandingmæssigt længere frem på banen.

Samtidig er det rationelt at målrette jeres tiltag med udgangspunkt i jeres forretning, så I anvender ressourcerne optimalt og skaber sammenhæng mellem hvem I er og hvad I gør. Tydelig linje fra jeres vision til jeres konkrete tiltag giver mening, ikke bare for dem initiativet direkte retter sig mod, men i høj grad også for kunder og medarbejdere – nuværende som fremtidige.

Er det ikke kommunikeret, findes det ikke

Hvis indsatsen ikke er tydelig, anerkendes den ikke. Klar, målrettet og enkel kommunikation er nødvendig, for at det sociale ansvar bliver mere end bare en enkeltstående indsats for et afgrænset område.

Har I brug for en udefrakommende gennemgang af jeres aktiviteter eller mulige aktiviteter inden for arbejdet med social ansvarlighed, eller for at udvikle eller videreudvikle jeres plan for området, har jeg den erfaring og de redskaber, der skal til, for at gøre arbejdet enkelt og resultatet målbart. Det handler blandt andet om at:

  • Gennemgå virksomhedens politikker, mangfoldighedstiltag, samarbejder, lokale forankring, arbejdsmiljøtiltag, miljøtiltag generelt, partnerskaber, sponsorater m.v.
  • Udarbejde en enkel, og konkret kortlægning og værdi analyse af jeres aktiviteter
  • Udarbejde plan for aktiviteter forankret i jeres samfundsmæssige rolle, forretning og strategi.