Kompetenceudvikling

En virksomhed er kun kompetent, hvis de mennesker der er ansat, har de nødvendige kompetencer og arbejder i en struktur, hvor de kan anvende og udvikle kompetencerne i takt med forretningens behov.

Den tryghed vi i dag som virksomhed – og som enkeltpersoner – kan stræbe efter at give og få i arbejdsmæssig sammenhæng, er den tryghed det ligger i at være kompetent. Kompetent i forhold til det daglige arbejde og samtidig aktivt arbejdende med de kompetencer der løbende skal udvikles, så vi også kan imødekomme de muligheder og udfordringer fremtiden bringer.

Er medarbejderne i virksomheden af de rigtige grunde?

Begrebet kompetence tager udgangspunkt i potentiale og præstation. Du skal mestre en given faglighed og være i en situation, hvor du anvender den.

Konstant udvikling er et erkendt behov hos os i dag. Individuel udvikling, hindrer dog ikke nødvendigvis den situation, at virksomheden ikke længere efterspørger konkrete kompetencer. Her er det afgørende at være i en situation, hvor den enkeltes kompetencer er vedligeholdt og kan bringes i spil – også uden for virksomheden.

Tilsvarende for virksomheden er det vitalt, at medarbejderne er i netop din virksomhed, fordi de udvikles og udfordres. At de er der af lyst, ikke af nød. At både du – og de – ved, at de er attraktive og kan vælge alternativer. At de er lige så konkurrencedygtige som din virksomhed. Hvis du har de til enhver tid mest kompetente mennesker ansat, og de er i virksomheden fordi de oplever, at de skaber værdi, er du foran konkurrenterne.

Tjek på kompetencerne

Konstante kompetencetjek og kompetenceudvikling af dine teams og dine medarbejdere er centralt. De relevante kompetencer opnås ofte af helt andre veje, end gennem ressource krævende eksterne kurser eller individuelle udviklingsforløb som skal passes sideløbende med det daglige arbejde. Arbejd f.eks. målrettet med:

 • Kollega- og sidemandsoplæring.
 • Ændrede arbejdsopgaver.
 • ”Følordninger”.
 • MedarbejderUdviklingSamtalen.
 • Job-byt.
 • Struktureret videndeling.
 • Målrettet faglig sparring.

Det afgørende er, at du har overblik over medarbejdernes kompetencer og virksomhedens behov. At kompetencer og udviklingsbehov konstant evalueres og tilpasses forretningen, omverdenen, organisationen og den enkelte.

Kompetenceudviklingsværktøjer

Gør kompetenceudvikling systematisk, økonomisk rationel, konkret og forretningsafstemt. Så sikrer du langtidsholdbar værdiskabelse, og rum for innovation og udvikling af virksomheden. Med medarbejdere der trives, er engagerede og bliver i virksomheden af de rigtige grunde.

Eksempler på kompetenceudviklingsværktøjer, som jeg arbejder med og som skaber målbare resultater, er:

 • MUS samtalen med afsæt i strategi og forretningsplan og årskontrakter.
 • Kompetenceudviklingsplan hvor forretningen er udgangspunktet.
 • Kortlægning og konkret beskrivelse af kort og langsigtet kompetenceudviklingsbehov. 
 • Samarbejdskortlægning – få den vigtigste basiskompetence på plads.