Reorganisering

Forandringer skal gribes rigtigt an. Hvad enten behovet er at gøre organisationen mere konkurrencedygtig, effektiv, kundeorienteret, kvalitetsbevist eller samarbejdende, så handler det i bund og grund om mennesker. Der skal ikke meget til for at skabe utryghed, dårlig produktivitet, videnflugt og de-fokusering.

Det er afgørende at se virksomheden regelmæssigt efter i sømmene, så I organisatorisk er tilpasset der hvor I som virksomhed er nu, jeres strategi og det markedet og den omverden, I er en del af.

Hvordan I som virksomhed håndterer behov for ændringer, er udslagsgivende for jeres fremtid. Hvis usikkerheden om fremtiden bliver for stor eller langstrakt, kan det i sig selv bringe virksomheden i en kritisk situation.

Ordentlighed, nødvendighed, forståelse og forankring

Evnen til at lede forandringer er en ledelsesmæssig grunddisciplin bl.a. beskrevet af John P. Kotter i hans 8-trinsmodel introduceret tilbage i 1995 i artiklen “Leading Change.” En forandringssituation kan opleves voldsom og vil ofte møde modstand. Helt særlig er situationen, hvis processen omfatter afskedigelse af medarbejdere. Her er det centralt, både for den enkelte, for de der fortsat skal drive virksomheden og for virksomhedens selvforståelse og image, at forandringen giver mening, bliver håndteret ordentligt og forankres grundigt i organisationen.

Jeg har stor erfaring med alle aspekter af reorganiseringsprocessen. Nedenstående er eksempler på områder, hvor jeg kan bidrage:

  • Ledelse af forandringer – forløb for ledere og lederteam.
  • Kommunikation med fokus på den enkelte, organisationen og omverdenen.
  • Den nye virkelighed – hvordan kommer organisationen styrket videre.
  • Håndtering af rationaliseringer som medfører afskedigelser. 
  • Lovgrundlag og overenskomster.
  • Tilrettelæggelsen af proces og forløb for afskedigelser herunder inddragelse af faglige organisationer.
  • Håndtering af enkeltsager.
  • Out-placement – virksomhedshold eller enkeltpersoner.