HR-organisation

Menneskene i virksomheden og de relationer, de indgår i, er det, der skaber resultaterne. Banalt, men sandt. HR har ansvaret for at sætte medarbejdere, ledelse, tillidsrepræsentanter, samarbejde og organisationsstruktur optimalt i spil.

At lede virksomheden er et linjeansvar. HR skal understøtte, udvikle og udfordre det ansvar, professionelt og på forkant ud fra en dyb forståelse af forretningens behov. Forståelsen skal udmøntes i konkrete tiltag og driftmæssig handling. Altid med afsæt i forretningen. Altid udfra en forståelse af helhed. Altid forankret i virksomhedens strategi. HR organisationen er forretningens medspiller, sparringspartner og udfordrer.

Kom i udviklingsgear

Har I brug for at videreudvikle jeres HR-organisation f.eks. i forhold til forretningsforståelse, organisering eller arbejdsprocesser, kan jeg bidrage med en velafprøvet værktøjskasse blandt andet i relation til:

  • HR som frontløber i implementering og eksekvering  af forretningsstrategien
  • Virksomhedens værdier som identitetsskaber.
  • Forretningsbaseret HR-plan
  • Den optimale HR-organisation med/uden partnerorganisation.
  • Balance mellem drift og udvikling i HR-organisationen.
  • Enkle mål og resultatstyring som en del af hverdagen.
  • Tal der tæller – find og brug virksomhedens nøgletal.