I job – gal eller normal

Usynligt syg – fakta og fordomme

Vi kender dem alle sammen. De usynligt syge. Ikke alene for de over 500.000 danskere der lider af en psykisk sygdom, er det en stor del af hverdagen. De usynlige sygdomme vedrører os alle. Det handler om enkeltpersoner og familiers livskvalitet, men det handler i høj grad også om folkesundhed, menneskesyn og udnyttelse af ressourcerne i samfundet.

Fordomme om psykiske sygdomme, om hvordan de udarter sig, og om muligheder (eller manglende muligheder) for helbredelse er mange. Fordomme der gør det at være psykisk syg til et af vores sidste store tabuer. Slogans som “Kræft, der konstateres i tide, kan helbredes” har været med til at give os en forståelse for, at du kan have en alvorlig somatisk sygdom og både under og efter et behandlingsforløb være aktiv på arbejdsmarkedet. Fakta, bedre og mere målrettet behandling, åbenhed og positiv nysgerrighed – i kombination med vores lyst til at dele de positive historier – kan aflive fordomme og bryde tabuer.

Gal eller normal – til jobsamtale

Når vi går bag om fordommene og de mange historier i medierne som alene forbinder psykiske sygdomme med kriminalitet eller voldsomme livshistorier, finder vi fakta, der både er tankevækkende og måske for mange af os overraskende. Psykiske sygdomme kan helbredes, og du kan, medens du er i behandling, være velfungerende arbejdsmæssigt.

I uge 14 sætter DR fokus på de usynlige sygdomme og det at være erhvervsaktiv med en psykisk diagnose. I udsendelsen Gal eller normal – til jobsamtale” bryder 8 erhvervsaktive danskere – med og uden en psykisk diagnose – tabuet, og som én af en 3 erhvervsledere, der tager deltagerne gennem et rekrutteringsforløb, fik jeg en helt unik mulighed for at udfordre mit eget verdensbillede.

På arbejdsmarkedet skal du være stabil og i balance. Din faglighed er basen og udgangspunktet. Den skal være i orden. Samtidig er dit engagement, din vilje til at bidrage og gøre en forskel, og din evne til at samarbejde og at være en god kollega helt afgørende. Giver vi en medarbejder, der får en psykisk diagnose som f.eks. en depression, de samme muligheder for at blive i jobbet som en medarbejder, der kommer hjem fra skiferie med et kompliceret benbrud? Kan vi som ledelse og kollegaer overkomme vores fordomme og tale åbent om psykiske sygdomme? Kan vi se, at et menneske som lider af angst eller skizofreni, kan være en top bidragende, samarbejdende og grund-stabil kollega?

En synlig folkesygdom

Lige så usynlige psykiske sygdomme kan være, ligeså synlig er udfordringen for psykisk syge på arbejdsmarkedet. Det er ikke overraskende, at handikappede har en lavere beskæftigelsesgrad end fuldt funktionsdygtige personer. Men det er alligevel bemærkelsesværdigt, at for personer med psykiske lidelser er beskæftigelsesgraden under 25 %. Til sammenligning er beskæftigelsesgraden for personer med et mobilitetshandikap 43,9 %. Holdningen til at have en kollega med en psykisk lidelse er også helt anderledes end holdningen til at have en kollega med et fysisk handikap. Hvor mellem 10 og 17 % vil være betænkelig ved at have en kollega, der er henholdsvis kørestolsbruger eller blind, er det helt oppe på over 55 %, hvis kollegaen lider af maniodepressivitet. At ændre den opfattelse som de tal afspejler, har vi alle et ansvar for.

Fakta, åbenhed og din og min positive nysgerrighed kan ændre hverdag og fremtid for de mennesker, der har en psykisk lidelse tæt inde på livet. Og det kan få stor indflydelse på vores arbejdsmarked og vores samfundsøkonomi. Vi skal have flere med psykiske diagnoser væk fra førtidspension og kontanthjælp. Vi skal have de stærke, kompetente ressourcer i spil på arbejdsmarkedet, uanset hvilken (sygdoms)historie vi hver især bære på. Bliver vi bedre til det, kommer vi langt i behandlingen af en folkesygdom og får samtidig frigjort ressourcer til målrettet, rettidig behandling.

Det handler om social ansvarlighed, om at turde tale om det, der er tabubelagt, aflive fordommene og alene se på, hvem der kan bidrage på en arbejdsplads – gal eller normal. Det handler om, at du og jeg tager ansvar for, hvordan billedet bliver tegnet netop på vores arbejdsplads.

Læs om kampagnen “En af os” her: http://www.en-af-os.dk/ og om DR´s fokus på de usynlige sygdomme her: http://www.dr.dk/Om_DR/Nyt+fra+DR/artikler/2014/03/20105734.htm