Forsøm ikke dit forår …

Det er forår. Godt nok er det stadig nødvendigt med bælgvanter og tophue, men dagslys, fuglekvidder, erantis og kalender bekræfter det. Det ér forår.

Verden åbner sig og springer ud. En god inspirationskilde til at overveje om du har behov for at gøre det samme.  Åbne dig. Springe ud.

Hvad giver dig værdi?

Sokrates giver perspektiv på livet når han siger:, “Det ureflekterede liv er ikke værd at leve”. Hvad der giver livsværdi for os hver især, er vores egen sandhed, men alle har vi, når vores basale behov er dækket, behov for at forstå os selv, vores omverden og finde meningen med netop vores liv.

Det kan være du allerede er der. Er åben overfor dig selv, din omverden og dit liv. Bevist om hvad du skal springe ud i – og hvad der er dit “springforbi”. At du forstår at lytte til dig selv. Søge input hos mennesker du har tillid til, som lytter til dig, interesserer sig for dig og kan og vil bidrage til at bringe din personlige undren og nysgerrighed frem mod handling. At du løbende stiller dig selv spørgsmålet: “Hvad vil jeg…”, og har redskaberne til at finde svaret.

Hverdag og vaner

Det er dog ikke lige til for alle. Hverdag og vaner er ikke naturlige hjælpere, når det handler om at reflekterer og finde ind til det, der giver os mening. Derfor kan det være nyttigt, at du sætter en ramme for dig selv. En ramme hvor du reflekterer, rydder op og sætter på plads. Finder ud af om du skal skille dig af med noget af det der er. Om nyt skal komme til. Kere dig om dig selv – systematisk. Laver en aftale om at tage dit liv alvorligt. Først og fremmest en aftale med dig selv.

Omtanke og omhu er gode indgange til enhver relation og det starter altid hos dig selv. Omtanke og omhu i dit eget liv og med hvordan du lever det. Ser muligheder, gribe dem, eller er bevist om hvorfor du lader dem ligge u-besøgte.

Bevistheden og rummet til omtanke og omhu kommer ikke af sig selv. Det kræver tid og mod. Kræver at du ser din verden og ikke fortaber dig i hverdagens travlhed. Og her er det foråret kommer ind i billedet. Åben dine sanser. Se dig omkring. Træk vejret. Foråret viser dig helt fysisk vejen. Giver ideer om nye begyndelser. Ikke nødvendigvis fordi du skal rive alt op med rode og plante nyt. Forår er både den mere end 100 årige gamle bøg, der springer ud igen og den nye lille løgvækst, som aldrig har vokset i netop din have før.

Brug foråret som motor for dine reflektion. Trods vaner, hverdag og travlhed.  Find roen til at udforske det. Og med samme Sokrates ord:, “Vogt dig for goldheden ved et travlt liv”.

Forsøm ikke dit forår.