Kategoriarkiv: Coaching

Coach dig selv

Et mantra for os alle må være: Coach dig selv! Vi er vores egen bedste træner, men skal vi nå vores mål, kræver det, vi er helt spidse på, hvad vi træner til, hvordan vi gør træningen mest optimal, at vi har sat ambitionsniveauet rigtigt og at vi er villige til, at lægge den indsats der skal til.

I min sparring med ledere og nøglemedarbejdere har jeg det privilegium, at arbejde med mennesker som inviterer mig ind i deres verden. Indsigtsfulde, begavede, ivrige, hurtige, velovervejede, indelukkede, fremgangsrige, udfordrede, dominerende, samvittighedsfulde, flyvske, fantasifulde, tvivlende mennesker. Etiketterne de selv og andre sætter på dem, er mangfoldige. Fælles for de meget forskellige mennesker er imidlertid én ting – de er søgende. Søgende efter at blive klogere på sig selv, klogere på om etiketterne passer, klogere på egen udvikling og på hvordan de kan skabe det liv, de vil leve.

Når det handler om at blive klogere på dig selv, er der nogle afgørende faktorer, som spiller ind. Indsigt i dig selv, og hvad der driver dig, hvad der falder dig let og hvilke udfordringer du har, erkendelse af hvad du kan og vil med dig selv og bevidsthed om hvad det kræver at nå det, du sætter dig for.

Her kan en sparringspartner hjælpe dig, men det vigtigste er i virkeligheden, at du selv tager fat, som din egen daglige coach.

Look …
IMG_5214_2

At arbejde med os selv og sætte mål for hvad vi vil, er virksomt. Det giver retning og skaber opmærksomhed på, hvilken handlinger der kræves. At lægge en plan, tjekke op på om vi er godt på vej og løbende vurdere om vi har værktøjerne i orden, så vi kan nå målet, er ganske fornuftigt. At evaluere både i processen og når resultatet er i hus, for at sikre fremadrettet læring, er nødvendigt.

Men vigtigst er, at vi ser os selv, og at vi ser os selv efter i sømmende løbende. Vi skal være kritiske – og ambitiøst realistiske –  i forhold til de mål vi sætter for os selv. Vi skal forholde os til, hvad der driver og motiverer os både professionelt og privat, så vi sikrer, at vi arbejder med vores egen dagsorden og ikke med andres forståelse af os eller forventninger til os.

… lyt, lær, og sæt igang

Men hvordan bliver vi kloge på hvem vi er, hvad vi vil (være) og hvordan vi går til det, hvis vi vil nå de mål vi sætter os? Her er  indsigt, erkendelse og bevidsthed afgørende.

Indsigt kan du skaffe dig selv bl.a. gennem

  • at se grundigt på dig selv og det du gør, og løbende være nysgerrige på dine egne tanker og handlinger. Se efter mønstre, udfordre dine motiver og forhold dig kritisk til hvad du lykkedes med, og hvad der falder dig svært
  • at skabe rutiner for dig selv, hvor du stopper op og noterer dig, gerne helt konkret, hvilke tanker du har og overvejelser du gør dig
  • dagligt at lytte til din krop og hvordan du fysisk har det i givne situationer
  • at efterspørge de ideer, fortællinger og opfattelser andre har af dig – enten ved at observere dem i din daglige omgang med dine relationer, eller ved simpelthen at udbede dig feedback i konkrete situationer

Erkendelse kommer forskelligt for os. Enkelte oplever nærmest åbenbaringer, hvor det pludselig bliver tydeligt, hvad der er den personlige drivkraft, og hvad det betyder for målsætningen. Andre arbejder med plus og minuslister og tager beslutning på baggrund af disse. Andre igen noterer ned hvad der skaber glæde i hverdagen, og sætter mål og ambitioner, efter hvordan der skabes mest muligt plads til netop det.

Bevidsthed kan du skabe, ved at være konkret og realistisk om hvor du er nu, og hvad der skal til for at bringe dig derhen, hvor du vil være. Konkret og realistisk i detaljer også om hvilken indsats det kræver og hvad det har af omkostninger og konsekvenser.

Coach dig selv

Hvis du har lyst, mod og vilje til at kigge ind i dig selv, kigge på dine preferencer, aflure dig dine vaner, udfordre dit “plejer”, sætte spørgsmålstegn ved dine “altid” og “aldrig” og efterspørge et spejl på dig selv fra andre, så er du godt på vej til at blive en effektiv coach for dig selv – en coach du altid har adgang til.

Har du indsigt, erkendelse og bevidsthed på plads, når det gælder dig selv, så stå du med et helt Kinderæg i hånden og er klar til at se dig selv i et perspektiv, som gør, at du rent faktisk kan rykke på og lykkedes med, det du sætter dig for.

Vil du læse mere om det at arbejde med dig selv, så se her hvor det bl.a. handler om at skabe et realistisk selvbillede.

Aktiver din mentale arv

IMG_5926I sommer fyldte jeg 50 år. Den runde fødselsdag inspirerede mig til at se min verden i fugleperspektiv. Satte gang i overvejelserne om min mentale arv og hvordan jeg kan bruge det til at blive mere klar på, hvor jeg er, hvor jeg vil hen, og hvad der skal til, for at det bliver min virkelighed.

Fødselsdags-tankerne har jeg nu struktureret og er gået i gang med at identificere min mentale arv, efterse den og aktivere den bevist.

At vedgå dig din arv, erkende hvad du har med dig og hvad du giver videre – bevist eller ubevist – kan være en effektiv måde til at få et fastere greb om hvordan du tilgår, styrer og former også dit professionelle liv.

Du bestemmer selv reglerne

Det er ikke jura det her. Du styrer selv, i hvilken sammenhæng du vil se din arv og hvilken arv du vil vedgå dig, hvad du vil blive ved med at bære med dig og i hvilke situationer du sætter arven i spil. Alt andet lige …..

For noget kan være så indgroet, at det er svært ved at komme af med igen. Er det tilfældet, kan der være hjælp at hente ved at tale med andre, søge professionel bistand, eller måske en gang for alle komme til ro med at; “Sådan er det.”

At gøre dig klart, om du har arv i bagagen, du ikke er interesseret i at tage med videre, kræver et reelt stykke arbejde, men håndterer du det, kan det flytte dig gode steder hen, det aktivt at forstå, og komme overens med din mentale arv.

En praktisk tilgang

I et eller andet omfang gør vi det vel alle løbende – ser på fortid og nutid  – for at blive klare på hvem vi er, hvad vi vil (være) og hvad vi vil give videre.

At angribe emnet struktureret og skrive observationerne ned har imidlertid givet mig en indsigt, jeg har haft svært ved at nå frem til og arbejde bevist med, som en del af arbejdslivet, hvor den ene måned har taget den næste og vaner og “plejer” let får overtaget.

Helt lavpraktisk har jeg opdelt mit liv i tidsintervaller, livssituationer og påvirkningsmiljøer. Opdelingen kunne være noget der ligner nedenstående, det afgørende er, at du finder de intervaller og nøgleord, der giver mening for dig.

  •   0 – 10  år – hjem – familie – ideen om mig selv
  • 10 – 20 år – skole – fritidsinteresser – venner
  • 20 – 30 år – uddannelse – arbejdsplads – parforhold
  • 30 – 40 år – børn –  eget hjem – arbejdsliv
  • 40 – 50 år – karriere – (livs)valg – netværk

Intervaller og nøgleord bruger jeg til at overvej, hvad der har påvirket mig og hvilken mental arv, selvforståelse, livsopfattelse og tilgang, jeg har taget med mig.

Jeg er detaljeret og konkret. Skriver ned, genopleve situationer og se, om de er en del af mit adfærdsmønster i dag. På den måde får jeg en bevidsthed om, hvordan jeg agerer, og et redskab til at konfrontere den tilgang og adfærd jeg har. Jeg kan udfordre mig selv på, hvad der giver mening, der hvor jeg er nu. Se om der er noget jeg har glemt, overset eller ikke bruger godt nok, og om der er noget, det er på tide at skille mig af med og komme videre fra.

Hvad du giver videre

Et er, at forholde dig til hvad du selv har med – hvad dit arvegods er. En anden givtig overvejelse er, hvad du giver videre til dine arbejdskollegaer, dine samarbejdspartnere eller dine medarbejdere. Hvad du vil stå for, kendes for og huskes for.

Også her, kan du bruge ovennævnte tilgang, nu med fokus på dine skiftende arbejdspladser, roller og projekter. Samtidig kan du indhente vidneudsagn. Du kan spørge dine relationer – både tidligere og nuværende – hvad der kendetegner dig. Hvad de husker dig for. Hvad de har oplevet, er din største force og hvad du med fordel kan udvikle eller overveje.

Det kræver mod og vilje til at forholde dig til dig selv, og til dine relationers opfattelse af dig. Samtidig er det en effektiv øjenåbner – og det giver dig valgmuligheder. Valgmuligheder til at forstå, tage stilling til og arbejde med den effekt du har på dine omgivelser og bevist forme det aftryk du efterlader.

Jeg har nu et halvt århundrede bag mig og en klar ide om, at jeg skal have det næste halve med – og en forventning om at jeg skal arbejde i en pæn del af min fremtid. Samtidig er jeg helt bevidsthed om, at det kan være slut i morgen. At se på min mentale arv som et aktive valg jeg tager hver dag, adresserer både nuet, årene jeg har foran mig og tiden når jeg ikke er mere. Det føles livsbekræftende!