Egen udvikling

Når det handler om din egen udvikling i forhold til din jobsituation, handler det også om de store spørgsmål i livet. Spørgsmål som:

 • Oplever du, at du skaber værdi og bruger dig selv?
 • Ved du, hvad du vil med dig selv professionelt?
 • Er du der i livet, hvor du vil være – eller er du på vej?
 • Er du lykkelig?

Er lykke arbejde?

Lykke er et stort ord. Det kan forekomme ude af kontekst. Hippie-agtigt. Konstrueret, når vi taler om at være lykkelig i samme sætning som arbejde, organisation og ledelse.

Ikke desto mindre viser mange undersøgelser, at netop lykke og lykkefølelse er afgørende for præstation, udvikling, produktivitet, innovation og resultatskabelse i arbejdslivet.

Prøv at anvende Merriam-Webster’s Online Dictionary definition af det engelske ord happiness, som blandt andet er: ”state of well-being and contentment”. Tænk samtidig over, hvor stor en del af livet vi tilbringer med at arbejde. Tænk over, hvordan dit arbejdsliv griber ind i din fritid og dit privatliv. I det lys er det ganske fornuftigt at forholde sig til lykke i arbejdsmæssig kontekst. Til hvordan du opnår og mærker lykken i arbejdslivet. Til hvad der i dit liv giver dig velvære. Hvad der gør dig tilfreds.

Egen udvikling kræver arbejde

Når du er på arbejde, har du fokus på dit arbejde. Det handler om de resultater, du skaber for din virksomhed. Hvor virksomheden er, og hvor skal den bevæge sig hen. Sådan skal det være.

Det må dog ikke betyde, at du mister fokus på dig selv. Hvilke mål du har. Hvor du bevæger dig hen – og om du bevæger dig. Hvad du vil med dit arbejdsliv. Hvad du vil med livet.

Du kan med afsæt i dit eget perspektiv se på:

 • din aktuelle arbejdssituation
 • dine kompetencer og din faglighed
 • dine udviklingsmuligheder
 • de udfordringer du har nu
 • de resultater du vil skabe
 • de sammenhænge du indgår i
 • dit netværk
 • dit livssituation generelt

At arbejde målrettet med, hvad du kan gøre for at blive … nåh ja -, lykkelig, kan åbne helt nye tilgang ikke bare til arbejdslivet.

Jeg har arbejdet med flere hundrede ledere på alle niveauer som mentor, sparringspartner og personlig rådgiver. Det enkelte menneskes potentiale og det at give redskaber til livslang individuel udvikling og vækst optager mig stærkt.

Du kan tage fat på videreudvikling af dit arbejdsliv gennem: