Hvad er en god mellemleder?

En mellemleder er kittet i en organisation. Det er mellemlederen der får hverdagen til at hænge sammen fra de overordnede ledelsesbeslutninger, til den daglige sagsbehandling, mødet med kunden og arbejdet i produktionen. Mellemlederen der står midt i de små og store situationer, hvor strategien bliver til virkelighed og resultaterne skabes.

Men mellemledelse er en underkendt ledelsesdisciplin og et område med stort potientiale. For god mellemledelse skaber ikke bare øget værdi for virksomheden, det øger også arbejdsglæden.

God mellemledelse er god personaleledelse

Den første forudsætning for god mellemledelse er, at topledelsen anerkender at mellemledelse er en særlig faglighed, hvor rolle og ansvar skal være klart defineret. At virksomheder tydeliggør, at det er et job som kræver evner, redskaber og ikke mindst personer, som har lyst til den særlige ledelsesopgave.

Skåret ind til benet handler det om god personaleledelse. En mellemleders kerneopgave er i alle aspekter af arbejdsdagen at skabe resultater gennem andre. Evnerne, redskaberne og lysten til at få mennesker til at forstå og bidrage med deres fulde potientiale, skal være på plads. Det handler om at anerkende og give konstruktiv feedback, også når det er kritisk. Om at se de konflikter der kan opstå i medarbejdergruppen og vide hvornår der skal handles på dem. Om at yde sparring fagligt eller personligt. Om at træde tilbage og lade medarbejderne få rum, men også om at træffe beslutninger, nogle gange hurtigt, nogle gange upopulære, men altid velbegrundede og med resultatet for øje.

Udvikling af holdet og af den enkelte medarbejder

Når det grundlæggende er på plads, som handler om den værdiskabelse som ligger i strategien, så er arbejdsdagen langt fra slut. Holdet skal passes, sammensætningen justeres, der skal rekrutteres nye og medarbejderne skal udvikles. Selvfølgelig har medarbejderne selv ansvar for egen udvikling, men det er også en ledelsesopgave. Spotter mellemlederen et talent, og bringe hende i spil til andre opgaver eller ny stilling, så er det et bidrage til hele virksomhedens langtidsholdbarhed. Samtidig signalerer intern mobilitet en dynamisk organisation, hvor kommende og nuværende medarbejdere kan se muligheder.

Du er ikke bare leder – du er ambassadør

Den gode mellemleder trives i mangfoldige og komplekse relationer og er den øverste ledelses ambassadør i sit område.  Ambassadørrollen er en naturlig del af personaleledelse som oversætter af strategien til handlingsplaner og konkret opgavevaretagelse. En god mellemleder skal holde fast i sig selv og samtidig mestre at være ledelsens historiefortæller og kulturbærer og stå på mål for den overordnede ledelses beslutninger.

I ambassadørrollen ligger også det at kunne se ud over eget område og sikre løsninger og skabe resultater på tværs af organisationen. Og at bringe viden og input fra området i spil når det er relevant. For den øverste ledelse er det afgørende, at skabe mellemledere der fremmer en selvstændig, fleksibel og samarbejdende organisation og samtidig løbende få pålidelig viden tilbage om hvad der rør sig i virksomheden.

Mellemleder er en faglighed der skal anerkendes og udvikles

Min erfaring og egne oplevelser siger mig, at der er plads til markant forbedring når det gælder mellemledelse. I mange virksomheder mangler der afklaring af rollen og en enkelt beskrivelsen af forventninger og ledelsesrummet. Samtidig har for få mellemledere værktøjskassen i orden, og for mange er direkte fejlrekrutterede.

På positiv-siden tæller dog, at mange virksomheder arbejder målrettet med at få styr på god mellemledelse, at mellemlederrollen bliver mere og mere anerkendt, og at mellemledere selv i højere grad arbejder med at udvikle deres ledelsesfaglighed og har fokus på personaleledelse.

Og en målrettede tilgang, som definerer, anerkender og øger mellemlederfagligheden er helt nødvendig. For spørgsmålet til svaret: “En person der dagligt gøre en udslagsgivende forskel for medarbejder, virksomhed – og for vækstmulighederne i Danmark” er:, Hvad er en god mellemleder?”