Motiverer du dig selv?

,

Uanset hvilket job du har, så er de spørgsmål du løbende skal stille dig selv, de samme: Er jeg engageret i mit arbejde? Hvad er min motivation? Skaber jeg værdi? Motiverer jeg mig selv? Det at du tager ejerskab for dit job og dine opgaver, er mindst lige så vigtigt for dig selv som for din virksomhed. Og alt, alt for afgørende til at du alene kan lade det være afhængigt af din chef.

Motivation er en ledelsesopgave

Blandt de lederegenskaber virksomheder i dag sætter højest når der skal rekrutteres ledere er dét at kunne skabe engagement, motivation og ejerskab for virksomheden og opgaverne blandt medarbejderne. En helt central ledelsesopgave og et fokus du klart kan forvente din leder har. Forskning og undersøgelser viser i dag ret entydigt, at engagerede og motiverede medarbejdere er afgørende for, at en virksomhed skaber resultater. At mange leder har forstået dette, ses bl.a. i denne nye undersøgelse fra Harward Business Review, hvor det at kunne motivere og inspirere andre er det mest efterspurgte udviklingsperspektiv: http://blogs.hbr.org/2014/07/the-skills-leaders-need-at-every-level/?utm_source=Socialflow&utm_medium=Tweet&utm_campaign=Socialflow

Forhåbentlig har du en chef, som kender opgaven og ved, hvordan den løftes. En chef der ved, at det handler om at se både dig som person og det team du er en del af som unikke bidragsydere, som har høje forventninger til dig og som efterspørger ideer til at forbedre produkt og processer. En chef der giver feedback, både ros og ris, du bliver bedre af. En chef der ser dig som et menneske – ikke en ressource.

Chefer kommer og går – du består

En dygtig, engagerende ledelse er imidlertid ikke en selvfølge. Vi møder mange chefer gennem vores arbejdsliv og deres erfaring med og forståelse for ledelse varierer. Chefer kommer og går, men vi lever hver især med vores job, vores karrierehistorie og den fortælling der skabes om os gennem hele vores arbejdsliv. Og vi tager vores daglige oplevelse og tilgang med hjem!

En mere eller mindre udtalt del af enhver jobbeskrivelse er, at du fremmer engagementet på din arbejdsplads, byder ind og er motiveret. Det er altid lettere i samspil med en leder som har fokus på opgaven, men er det ikke situationen, så stiller det endnu højere krav til dig selv om, at du bidrager. Det handler nemlig ikke bare om din virksomhed og dit nuværende job, men om hele dit arbejdsliv, din selvforståelse og din oplevelse af at eje dit eget liv.

Gør-det-selv ……

Motivation udspringer af det latinske ord “movere” – at flytte – at bevæge, og det at bevæge dig er et godt afsæt for, hvad du selv kan gøre. Bliv konkret, sæt mål, find ud af hvad du kan flytte, sæt handling i gang – bevæg dig selv og bevæg andre!

Helt lavpraktiske tilgange kan f.eks. være:

  • Bliv konkret på hvor du kan gøre en forskel i de opgaver eller ansvarsområder du har. Find gerne områder hvor du kan byde yderligere ind med din faglighed, erfaring og kompetencer. Arbejd vedholdende, dedikeret og synligt. Hold dig selv fast ved at sætte klare mål og følg op.
  • Del med dine kollegaer, din chef og med andre relevante når der sker udvikling, du har nået et mål, eller du oplever forbedringer i det du laver. Synliggør resultat og effekt. Hvilket mål kan du sætte flueben ved? Hvad er blevet bedre, lettere, mere effektivt? Spred budskabet hvis du har fået positiv respons fra kunder eller kollegaer, eller når en kollega har gjort det godt. Og oplever du, at din leder bidrager positivt – så anerkend det. Gode historier og oplevelser forstørres af at blive delt og giver afsæt til flere af slagsen.
  • Efterspørg feedback, fra din chef, fra kollegaer og fra kunder. Tag ikke kritik personligt men brug det konstruktivt som vejen til at forstå situationen og se mulighederne for forbedring.
  • Bidrag dagligt – find noget at glæde dig over og del det. Er det ikke umiddelbart at finde i de store opgaver eller linjer så find det i det små og i detaljen. Gør dig særlig umage med en opgave. Hjælp til at gøre en opgaveløsning eller en tilgang lettere for en kollega. Skab en særlig værdi/oplevelse for dine kunder eller samarbejdspartnere. Mulighederne er uendelige og intet er for stort eller for småt – men det skal være dit og du skal føle, ville og mene det.

Skab værdi eller kom væk

Kort sagt, engager dig i dit arbejde og vær med til at sprede engagement, motivation og ejerskab så I som virksomhed når jeres mål, og gør det du bidrager med synligt med eller uden din chefs hjælp. Det tjener din arbejdsplads samtidig med at det gør dig bedre, forøger din markedsværdi og giver dig arbejdsglæde. Er det helt umuligt, fordi du ikke trives med dine opgaver, kulturen på din arbejdsplads eller din chef, så flyt dig – kom væk. Det kan kun gå for langsomt!

Her kan du se mere om, hvordan du løbende kan arbejde med dig selv og din karriere: https://ingerkirk.dk/dig-selv/karriereplanlaegning/ og læs her om jobskift og hvordan du forbereder det: https://ingerkirk.dk/din-ansaettelse-er-tidsbegraenset/