Ledelsesudvikling

Lederne er dem, der sætter tempo, takt og tone i din virksomhed. Ambassadører for kultur og værdier, internt og eksternt. Den rigtige investering i ledelsesudvikling er afgørende for lederen, medarbejderne og virksomheden.

Vi har alle ansvar for vores egen udvikling. Det er en vedvarende og væsentlig opgave. Det betyder dog ikke, at udvikling alene skal overlades til den enkelte. Virksomheden har et klart behov for at sikre, at der er en fælles ledelsesmæssig forståelse af virksomhedens opgave, kultur og værktøjskasse og at den enkeltes kompetencerne altid er stærke, relevante og tilpasset virksomheden.

Virksomhedens kompetencer er summen af de mennesker, der er ansat. Du skal (aner)kende og pleje dine ledere – og dine talenter. Den enkelte leder og ledergruppen er dagligt afgørende for virksomhedens drift og udvikling. De er igangsættere, rollemodeller og beslutningstagere.

Du får den ledelse, du skaber

Du får de ledere, du fremmer, og den ledelse du skaber. Det er en konstant investering. Derfor er målrettet og planlagt ledelsesudvikling et kerneområde, når du skal udmønte virksomheds strategi. Indsatsen skal være bevidst, målbar, rationel  – og værdibærende.

Der er mange tilgange når det gælder udvikle den enkelte leder eller ledergrupper. Nedenstående er eksempler på områder, som det kan være relevant at målrettet, netop det behov din organisation har.

 • Introduktion af nye ledere – 100 dags forløb.
 • Individuel udvikling af særlige nøglemedarbejdere.
 • Fagtemaer i for eksempel personaleledelse, forandringsledelse eller forståelse af virksomhedens forretning.
 • Interne ”Mini-MBA” programmer.
 • Konkrete forløb for lederteams.
 • Kultur-udvikling med afsæt i ledergruppen.

Se og bliv set med nye øjne

Jeg skræddersyr jeres udviklingsprogram så:

 • Det er teoretisk solidt.
 • I bliver inspirerende og motiverende ledere.
 • I lærer af, og om, de bedste eksperter inden for relevante områder.
 • I bliver set på, og kommer til at se jer selv, med nye øjne.
 • I får redskaber, der med det samme kan anvendes i jeres hverdag.

Intern forankring i HR-organisationen sikrer, at udviklingsforløbene er langtidsholdbare, ikke bare som viden hos enkeltpersoner og teams, men i hele organisationen.

Kan en test udvikle dig?

For at udvikle dig skal du og din virksomhed forstå og anerkende, hvor du er, og hvor du skal hen. Den viden kan fremkomme gennem en klar virksomhedsstrategi, som er brudt ned i handlinger og kompetenceplaner og forankret gennem en årlige udviklingssamtale – for eksempel en MedarbejderUdviklingsSamtale eller LederUdviklingsSamtale.

En individuel test, som efterfølgende bliver koblet op på virksomhedens kompetencebehov, kan være en genvej til målrettet udvikling for dig og din virksomhed.

NEO PI-3 personlighedstest og den dialog der følger efter testen, er et solidt og anvendeligt udviklingsværktøj. Det giver et detaljeret, faktabaseret, personligt perspektiv på personlighedstræk og kompetencer. Det kan bruges individuelt, som teamudviklingsværktøj og til udviklingsproces mellem leder og leders leder.

Jeg er certificeret i et batteri af erhvervstest og arbejder ofte med bl.a. NEO PI-3 og DISC