Tag-arkiv: Udvikling

Coach dig selv

Et mantra for os alle må være: Coach dig selv! Vi er vores egen bedste træner, men skal vi nå vores mål, kræver det, vi er helt spidse på, hvad vi træner til, hvordan vi gør træningen mest optimal, at vi har sat ambitionsniveauet rigtigt og at vi er villige til, at lægge den indsats der skal til.

I min sparring med ledere og nøglemedarbejdere har jeg det privilegium, at arbejde med mennesker som inviterer mig ind i deres verden. Indsigtsfulde, begavede, ivrige, hurtige, velovervejede, indelukkede, fremgangsrige, udfordrede, dominerende, samvittighedsfulde, flyvske, fantasifulde, tvivlende mennesker. Etiketterne de selv og andre sætter på dem, er mangfoldige. Fælles for de meget forskellige mennesker er imidlertid én ting – de er søgende. Søgende efter at blive klogere på sig selv, klogere på om etiketterne passer, klogere på egen udvikling og på hvordan de kan skabe det liv, de vil leve.

Når det handler om at blive klogere på dig selv, er der nogle afgørende faktorer, som spiller ind. Indsigt i dig selv, og hvad der driver dig, hvad der falder dig let og hvilke udfordringer du har, erkendelse af hvad du kan og vil med dig selv og bevidsthed om hvad det kræver at nå det, du sætter dig for.

Her kan en sparringspartner hjælpe dig, men det vigtigste er i virkeligheden, at du selv tager fat, som din egen daglige coach.

Look …
IMG_5214_2

At arbejde med os selv og sætte mål for hvad vi vil, er virksomt. Det giver retning og skaber opmærksomhed på, hvilken handlinger der kræves. At lægge en plan, tjekke op på om vi er godt på vej og løbende vurdere om vi har værktøjerne i orden, så vi kan nå målet, er ganske fornuftigt. At evaluere både i processen og når resultatet er i hus, for at sikre fremadrettet læring, er nødvendigt.

Men vigtigst er, at vi ser os selv, og at vi ser os selv efter i sømmende løbende. Vi skal være kritiske – og ambitiøst realistiske –  i forhold til de mål vi sætter for os selv. Vi skal forholde os til, hvad der driver og motiverer os både professionelt og privat, så vi sikrer, at vi arbejder med vores egen dagsorden og ikke med andres forståelse af os eller forventninger til os.

… lyt, lær, og sæt igang

Men hvordan bliver vi kloge på hvem vi er, hvad vi vil (være) og hvordan vi går til det, hvis vi vil nå de mål vi sætter os? Her er  indsigt, erkendelse og bevidsthed afgørende.

Indsigt kan du skaffe dig selv bl.a. gennem

 • at se grundigt på dig selv og det du gør, og løbende være nysgerrige på dine egne tanker og handlinger. Se efter mønstre, udfordre dine motiver og forhold dig kritisk til hvad du lykkedes med, og hvad der falder dig svært
 • at skabe rutiner for dig selv, hvor du stopper op og noterer dig, gerne helt konkret, hvilke tanker du har og overvejelser du gør dig
 • dagligt at lytte til din krop og hvordan du fysisk har det i givne situationer
 • at efterspørge de ideer, fortællinger og opfattelser andre har af dig – enten ved at observere dem i din daglige omgang med dine relationer, eller ved simpelthen at udbede dig feedback i konkrete situationer

Erkendelse kommer forskelligt for os. Enkelte oplever nærmest åbenbaringer, hvor det pludselig bliver tydeligt, hvad der er den personlige drivkraft, og hvad det betyder for målsætningen. Andre arbejder med plus og minuslister og tager beslutning på baggrund af disse. Andre igen noterer ned hvad der skaber glæde i hverdagen, og sætter mål og ambitioner, efter hvordan der skabes mest muligt plads til netop det.

Bevidsthed kan du skabe, ved at være konkret og realistisk om hvor du er nu, og hvad der skal til for at bringe dig derhen, hvor du vil være. Konkret og realistisk i detaljer også om hvilken indsats det kræver og hvad det har af omkostninger og konsekvenser.

Coach dig selv

Hvis du har lyst, mod og vilje til at kigge ind i dig selv, kigge på dine preferencer, aflure dig dine vaner, udfordre dit “plejer”, sætte spørgsmålstegn ved dine “altid” og “aldrig” og efterspørge et spejl på dig selv fra andre, så er du godt på vej til at blive en effektiv coach for dig selv – en coach du altid har adgang til.

Har du indsigt, erkendelse og bevidsthed på plads, når det gælder dig selv, så stå du med et helt Kinderæg i hånden og er klar til at se dig selv i et perspektiv, som gør, at du rent faktisk kan rykke på og lykkedes med, det du sætter dig for.

Vil du læse mere om det at arbejde med dig selv, så se her hvor det bl.a. handler om at skabe et realistisk selvbillede.

Få et netværk som vil dig – og virker

Vi bliver løbende tudet ørene fulde, når det gælder vigtigheden af et godt professionelt netværk. Netværk er vejen frem. De relationer vi skaber gennem netværk, kan skubbe os videre i karriere – måske i en helt ny retning – eller til et helt nyt job.

IMG_1744Dagligt oplever jeg, at netværk er afgørende i et professionelt liv. Gennem netværk bliver vi inviteret til eksklusive faglige arrangementer. Får kontakter, som professionel kan bringe os et nyt sted hen og giver adgang til hidtil ukendte udviklingsmuligheder.

Men at skabe og vedligeholde et virksomt netværk handler ikke om, hvor tit du bevæger dig ud blandt mennesker, hvem du kender, hvem du er connected med på LinkedIn eller om du husker at aflevere dit businesskort, når du er til en reception. Der er noget helt andet, der er i spil. Nemlig dig selv og det du kan bidrage med, i relation til de mennesker du interessere dig for.

Hvad kan jeg hjælpe med?

Dit afsæt til at skabe et netværk som kan hjælpe dig er, at du har fokus på, hvordan du kan hjælpe andre. Starter du med oprigtigt at ville et andet menneske og er der gensidig kontakt og forståelse for hvordan I giver mening for hinanden, så kan du – relation for relation – danne et netværk, som bringer dig videre.

Vær interesseret, før du gøre dig selv interessant. Lyt, del og bidrag. Gør det at netværke, til en del af måden du arbejder på. For et netværk er ikke noget, du sætter i anvendelse, når du selv har brug for det. Det skal være en del af den måde, du tænker din hverdag på. Når du opdager noget, nogle burde kende til, læse om, nogle der med fordel kan mødes, så bring det i spil. Få det til at ske.

Og husk – et professionelt netværk skabes også gennem private relationer. Hvem ved, hvor, hvornår og hvordan den næste åbning viser sig.

Klar, konkret og konsekvent

En ting er at forstå hvad der skal til og at have viljen til skabe de varige relationer som virker. Noget andet er at få det gjort i en travl hverdag. For nogle er det et grundlæggende persontræk, det at relatere oprigtigt, åbent og bidragende med andre mennesker. Noget de slet ikke kan lade være med. For andre er det en opgave, der kræver konstant opmærksomhed.

Fælles for os alle er imidlertid, at udgangspunktet for et værdifuldt netværk er at være til rådighed og bidrage. Uanset om det kommer naturligt eller er tillært, så er de tilgange og værktøjer, som er en grundforudsætning for at relationerne holder på den lange bane, de samme.

Vil du skabe et netværk som virker, så vær;

 • nysgerrig og lyttende – stil åbne spørgsmål
 • generøs – del af hvad du kan, har, er og vil
 • ærlig
 • kvalitetsbevist – invester din tid hvor du gør en forskel og er relevant
 • åben
 • betænksom
 • bidragende – med forbindelser, viden, ideer
 • modig – bryd din comfort zone
 • opsøgende og vedholdende – men ikke træls. Er der ingen genklang i relationen, så forfølg den ikke

Og vigtigst af alt – vær dig selv! 

Netværk der virker

Et netværk er ikke en fast defineret størrelse af mennesker, du kan indeksere og arkivere, som passivt ligger klar til bruge i situationer, hvor du tænker, det er opportunt for dig.

Derimod handler det om at skabe relationer til mennesker, som du finder interessante og relevante ud fra dit oprigtige ønske om at hjælpe dem og gøre dem bedre, uden bagtanke for hvad du får ud af det. Relationer der gensidigt tænker dig ind i deres verden og bringer dig steder hen, du kun i din vildeste fantasi, forestiller dig mulige.

Så sæt dig selv i spil, hvis du ikke allerede er igang. Ræk ud. Gå klart, konkret og konsekvent igang med at kontakte de mennesker du kan og vil hjælpe videre i verden. Del din kage. Det virker!

En inspiration til at netværke og i øvrigt til ledelse og rigtig meget andet livsrelevant, kan findes i Facebook´s COO Sheryl Sandbergs dimissions tale til Tsinghua University’s School of Economics and Management i Beijing 27. juni 2015. Det foregår på engelsk. Start 2.35 min inde hvis du vil undgå den kinesiske introduktion.

Vil du lykkes med dit nytårsforsæt?

IMG_7705Det er tiden for nytårsforsæt. Men hvad er et forsæt egentlig – og hvorfor bliver vores nytårsforsæt så sjældent til noget? Svaret er givet individuelt, men der er hjælpe at hente. Start med at blive klar på, hvad et forsæt er, og forstå hvad der skal til for at føre det ud i livet. For har du et konkret forsæt og sætter du målrettet din viden og vilje ind på at gøre det til virkelighed, så er du langt ude over ønskestadiet og godt på vej til at skabe den nye virkelighed, du har sat dig for.

At handle med viden og vilje

En definition af forsæt findes i den danske straffelov. I strafferetlig forstand foreligger forsæt hos den, der handler med viden og vilje og som anser det for overvejende sandsynligt, at de elementer er til stede, som sikrer, at den hændelse, man har til fortsæt skal ske, sker. To afgørende grundelementer. Har du viden om, hvad der skal til for at få dit forsæt til at lykkes? Og har du viljen til at foretage den eller de handlinger, der gør det til virkelighed?

Eksempel: Hvis dit nytårsforsæt er at få et nyt job, så handler det på videndelen bl.a. om at gøre dig klart, hvad det er for et nyt job – eller job-retning – du vil gå efter. Det handler om at arbejde på alle de platforme, hvor du er synlig for en ny arbejdsgiver og i dit netværk. Giv din LinkedIn-profil et grundigt eftersyn. Google dig selv, og se hvad der kommer op, så du er bevidst om, hvad en evt. ny arbejdsgiver finder. Få dit CV på plads i en kort, indbydende og overskuelig grundform, som kan tilpasses forskellige jobmuligheder.

Når det gælder viljen, så gør dig klart, om det er noget du vil, og om du vil lægge den indsats i opgaven, som der skal til, for at den lykkes. Er det så vigtigt for dig, at du vil bruge din fritid og din energi på målrettet at gøre dig klar til et nyt job og fornægte dig selv tid til de andre ting, du også har lyst til? For hvis du ikke sætter din vilje igennem og gør den til handling, så er det et rent tilfælde om det, du sætter dig for, bliver virkelighed.

Nytår er tid for ønsketænkning og bønner

Vor tids nytårsforsæt har sin oprindelse i nytårsny-ønsket. Nytårsny henviser til den første nymåne i det nye år. Fra oldtiden har det været tradition at opsende et ønske eller en bøn mod den første nymåne i det nye år. Her handler det om tro. Om at bede om hjælp fra højere magter uden nødvendigvis selv at skulle lægge en indsats. Ret langt fra forsæts-tanken.

Man skal ikke kimse af ønsker. De kan være selvforstærkende, idet tanken om, hvad du gerne vil, kan gøre, at du bevidst eller ubevidst arbejder mod, at det lykkes. Og tror du, kan en bøn måske ligefrem hjælpe – hvad ved jeg. Det, jeg imidlertid ved, er, at vil du, at noget skal ske, så er den sikreste vej til at lykkes, at du forfølge dit forsæt med al din viden og vilje. Helt konkret  – brudt ned i enkelte handlinger og tiltag.

Bliv klar på om du har et forsæt – eller et ønske …

Hvert år skrives utallige artikler om hvad der skal til for at få nytårsforsæt til at lykkes. Jeg vil ikke påstå, at jeg har nøglen. Men ved at se på dit nytårsforsæt, helt bevidst som enten et nytårsny-ønske eller et egentligt forsæt, kan du hente hjælp til at forventningsafstemme og blive klar på, hvad du har gang i, så du ikke går ind i året styrende direkte mod at fejle,  skuffe dig selv og gentage dårlige mønstre.

Så se dig i spejlet. Er det et ønske eller et forsæt du har? Hvis det er et ønske, så se det som det det er – et håb, en drøm, en bøn. Glæd dig ved tanken og find samtidig ro ved, at det er ude af dine hænder om det sker eller ej.

Er det derimod et forsæt, så grib det professionelt an som noget du har ansvar for. Arbejd med din viden, styrk de omstændigheder der skal være til stede, vær målrettet, struktureret og lav faste aftaler om, hvad du selv skal gøre for at dit forsæt udmøntes i den handling, du vil have til at ske. Sæt din vilje ind og hold fast.

Der findes masser af hjælp for den, der arbejder med at nå mål og ændre vaner. De er kun en søgning væk på nettet. Prøv med ordet “nytårsforsæt”, så finder du sikkert tilgangs som: Start i det små. Vær realistisk. Vær ærlig. Vær konkret. Gør det enkelt.

På værktøjssiden kan jeg særligt anbefale bogen “The power of habit”, som enkelt og virksomt giver en tilgang til hvordan du ændre vaner. 

Selv har jeg ét nytårsforsæt. Noget som er afgørende for mig i mit professionelle virke og som er forankret i det, der motiverer mig.  Det vil jeg sætte min viden og vilje ind på at gøre til virkelighed. Og så vil jeg tage nytårsny til mig og ved årets første nymåne den 20. januar ønske for året der kommer – bare fordi …..

Har du valgt, hvad du vil være?

At vælge professionel bane er ikke bare et ungdomsvalg eller et valg, du tager én gang for alle. Det er et valg, du gennem livet skal give dig selv. For der er ikke nødvendigvis ét rigtigt livsvalg, og hvis du vil, kan du løbende justere din livsbane.

bold på strandHvis du ikke sparker til bolden,
kommer den aldrig i spil

At vælge forudsætter dog at du gør valget til dit og accepterer, at det rigtige for dig ikke ligger og venter i den ubestemte fremtid, eller kommer som en åbenbaring. Det er noget du selv skal eftersætte, opsøge og skabe. For det er alene dig, der ved, hvad der er rigtigt for dig, hvad du er i stand til at stræbe efter og hvor langt du vil gå for at nå det. Den gode nyhed er – det er aldrig for sent at vælge – og du kan vælge om!

Forleden talte jeg fremtid med en af familiens unge. 19 år. Student. Nu med fuldtidsarbejde ude i virkeligheden så hun kan tjene til at opleve fjerne dele af verden på egen hånd. Samtidig skaffer hun sig tid til at blive klogere på, hvad det egentlig er hun vil med livet. Men hvordan er det lige vi træffer de store livsvalg, med de konsekvenser det har for vores professionel og private liv?

Det store livsvalg …..

Selvfølgelig er der faktuelle og helt kontante begrænsninger. Har matematik aldrig sagt dig noget og er du talblind, så er det nok ikke at blive matematiker eller revisor som er vejen for dig. Det er dog næppe heller der, du ser dig selv stråle og gøre en forskel. Og det er for mig nøglen. At finde frem til der hvor du oplever, du har særlige forudsætninger for at lykkedes og gøre en forskel. Der hvor du kan bruge det, netop du har med dig. Der hvor du vil være. For vil du virkelig noget, så kan du det mest utrolige.

Vi fandt ikke det ultimative svar på, hvordan du vælger professionel livsbane, min datter og jeg, da vi gik der i efterårsblæsten. Men vi var grundlæggende enige om, at det handler om at ville, at vælge og at vide hvad der skal til.  Sammen afdækkede vi 3 tjekpunkter, som kan være en hjælp til afklaring. Tjekpunkterne kan bruges, uanset om det er dit første livsbanevalg, eller det er et valg, du står over for som 47 årig, hvis du oplever, at du vedholdende og tilbagevendende sætte spørgsmålstegn ved, om du er landet på den rigtige hylde.

 • Vælg selv(stændigt). Det er SÅ lige meget hvad alle andre tænker og mener. De ved ikke hvordan det er at være dig og hvad der skaber dit engagement. Det betyder ikke, du ikke kan spørge, lytte og blive klogere på andres tilgang, men vær bevist om at valget er dit alene. Det er dig der ejer det og dig der skal leve videre med det.
 • Mærk efter hvad der gør dig glad. Find konkrete eksempler på, hvad der kan få dig til at forblive fokuseret i dage og uger og oversæt det til, hvordan det kan se ud i en jobsituation. Bliver du motiveret af at arbejde med komplekse problemstillinger time efter time og næsten flyvende når du finder løsningen, så er det måske ovre i den mere detailorienterede og analytiske del af spektret du skal lede.
 • Gør dig klart hvad der skal til. Det kræver en indsats at forfølge dit valg. Det kræver et realistisk billede af, hvad der skal til i dit konkrete tilfælde, og af processen derhen. Overvej afsavn, mod, vedholdenhed og robusthed. Gør det klart for dig selv, om du virkelig er villig til at gå efter dit valg og find ud af, hvordan du fastholder det og hvor du får brændstof til at fortsætte, også når du er tæt på at give op.

Et ordentligt menneske som bidrager

Det er ikke let at foretage livsvalg og finde sin livsbane midt i meningsstormen. Der er pres på os alle for at få det perfekte liv, komme hurtigt på banen og gøre det mere end godt.

Både empiri og forskning viser imidlertid, at livskvalitet grundlæggende handler om at være et ordentligt menneske, at bidrage, at føle sig anerkendt og at være omgivet af mennesker du elsker. Det gjorde det for min mor, det gør det for mig og det samme gælder for min datter. Vigtigt at have in mente, når du hiver hjælperedskaberne frem og går til valget som det priviligium det er, at bo i et samfund, hvor det er muligt at vælge – og ikke kun én gang.

Til eftertanke her link til en artikel om valg – om livsvalg og om vores mange hverdagsvalg – dokumenteret af den australske sygeplejerske Bronnie Ware, som gennem sit arbejde på et hospice i australien har talt med døende om deres fortrydelse i livet.