Strategisk selvledelse

Ledelse mellem frihed og forretning

Er selvledelse ledelse…

Det selvledende team og selvledende medarbejdere er begreber som organisationsteorien har flirtet med gennem en del år efterhånden. Giver det værdi? Og hvad er det egentlig det der selvledelse? Overflødiggør det ledelse? Er det i virkeligheden blot et udtryk for ledelsesskyhed overfor selvbeviste, kompetente primadonna-medarbejdere?

Selvledelse i forretningsperspektiv

I Ledelses- og organisationsteorien har emnet typisk været behandlet ud fra det enkelte individ – eller teamet. Hvordan kan det, at give frihed under ansvar for person og/eller team, skabe mere værdi for virksomheden end den traditionelle ledelsesforståelse, hvor netop ledelsesretten, og det at bruge den autoritært, er en afgørende del af den danske arbejdsmarkedsmodel? Udgangspunktet har typisk været i brydningspunktet mellem den enkelte, teamet og lederen.

Anders Raastrup Kristensen og Michael Pedersen – begge fra Copenhagen Business School – har set på temaet fra en anden vinkel. I bogen Strategisk selvledelse – Ledelse mellem frihed og forretning, (januar 2013 – Gyldendal Business forlag), sætter de selvledelse ind i et mere forretnings-strategisk perspektiv.

Gennem nyere forskning, værktøjer, modeller og cases fra danske virksomheder sættes spørgsmålstegn ved vores traditionelle ledelsesopfattelse.

De to forfattere tager i bogen fat om selve de grundforudsætninger, vi har, for arbejde med ledelse og strategi, og de ser det både fra medarbejdernes, fra mellemlederens og fra topledelsens perspektiv.

Lyt, lær og sæt handlekraften fri

Jeg havde fornøjelsen af at bidrage til bogen og i mine samtaler med forfatterne, talte vi blandt andet om det at kunne se sig selv udefra. Som stor virksomhed bliver du hurtig ”ekspert” på dig selv og dit marked. Med fare for selvtilstrækkelighed og sneblindhed. Her er evnen til at lytte til medarbejdere – gamle som nye  – og lade dem finde vejen, ud fra en klart kommunikeret forretnings- og strategiforståelse, central. Netop medarbejdernes netværk, erfaring og kompetencer giver dig som virksomhed, afgørende vinkler på din omverden, marked og virkelighed. Det øger din reaktionsevne, træfsikkerhed og resultatskabelse.

Med bogen har forfatterne givet et tankevækkende indspark til alle os, der arbejder med forandring gennem mennesker og relationer, for at opnå bæredygtige resultater, der skaber værdi. For er det ikke netop det ledelse handler om – uanset hvad vi kalder det.

Læs mere om bogen her