Gør jeg til vi

Gør jeg til vi – så løfter vi virksomheden!

Enhver virksomhed består af mennesker, som alle tager udgangspunkt i sig selv for at finde mening med det, de foretager sig. Sådan fungerer vi alle grundlæggende – bevist eller ubevist.

Hvem er jeg? Hvad kan jeg? Hvem er vigtige for mig? Hvordan skaber jeg mening, sætter fodaftryk og bider mærke i tilværelsen?

Vi vil give mening

At give mening for os selv, mening for de mennesker, vi omgiver os med, og skabe resultater som bliver anerkendt, er en grundlæggende menneskelig stræben. For mange af os, er det helt afgørende for vores oplevelse af livskvalitet. Det giver os glæde. Får os til at trives og arbejde ihærdigt på at lykkes i endnu højere grad. Til nytte, både for os selv, vores nære og den arbejdsplads, som er vores.

I arbejdssammenhæng lykkes du ikke alene. En virksomheds succes er ikke en individuel præstation, det er en teamindsats, hvor alle led i kæden skal være stærke, sunde og sammenhængende.

Tydelig ledelse og klar kommunikation er afgørende, når det gælder om at skabe mening og opnå resultater. En central del af din ledelsesrolle, uanset niveau, er at sikre at samtlige dine medarbejdere kender virksomhedens strategi. At de forstår forretningen og kan se, hvordan netop deres kompetencer kommer i spil. Forstå hvorledes de helt konkret indgår i værdiskabelsen.

Fra jeg til vi

Når jeg kan se, hvor jeg bidrager og ved, hvor vi som virksomhed skal hen, så kan jeg forholde mig til meningen med mit job. Jeg kan bidrage til at udvikle og målrette jobbet og mig selv i forhold til de opgaver der skal løses.

Når jeg kender forretningen og ved, hvem og hvor kunderne er, så kan jeg arbejde med hvad der skaber værdi. Jeg kan optimere. Skrælle mine egne ikke-bidragsydende aktiviteter væk. Indarbejde nye virksomme og rationelle arbejdsgange. Samtidig har jeg grundforudsætningerne for at bidrage til mit nære team. Komme med input til mine kollegaer.  Få og gi feedback og feedforward som gør os bedre.

Jeg bliver til vi. Ikke bare i teamsammenhæng, men i virksomhedssammenhæng. Jeg ved, hvad jeg bidrager med. Ved hvad mit team bidrager med, og hvad de bidrager med i andre afdelinger. Jeg forstår, at vi ikke er modsætninger. Oplever, at vi arbejder i den samme virksomhed. Vi kender vores kunder, ved hvad de efterspørger og kan se hvad der skaber værdi og resultat.

En højere værdiskabelse

Med en fælles forståelse og fokus på forretningen og kunden er det tydeligt, hvorfor det er meningsløst at fokuserer min arbejdsindsats på mig og dig eller dem og os. Vi får et redskab til at gøre op med en “dem og os”- kultur, som kan være en stor fustrations-faktor og ressourcesluger i virksomheden.

Når jeg kan se, hvordan jeg skaber mening, forstår mit bidrag til forretningen og kan se mit fodaftryk i den fælles vandring mod kunden, så kan jeg bide mærke i virksomheden, som jeg er en del af.

Sætter jeg dét mærke, som er efterspurgt i min virksomhed, oplever jeg, at jeg er vigtig. Jeg bliver set og anerkendt. Værdiskabelsen er tydelig. Skabt gennem teamindsats og forankret i strategien og kundens behov.  Når den ligning går op, så trives jeg og skaber trivsel omkring mig. Ikke bare i mit arbejdsliv. Min oplevelse af værdiskabelse vil smitter af på hele mit liv og min livssituation.

Led vi’et

Leder. Sæt mål. Giv plads. Skab rum. Se hver enkelt medarbejder. Sæt den enkeltes bidrag ind i det store fælles sammenhæng. Anerkend den enkelte og fællesskabet. Gør jeg til vi. Klart og enkelt. I hverdagsord og med konkrete eksempler.  Så det er til at forstå og forholde sig til. Så vil du opleve, at vi løfter virksomheden og skaber langtidsholdbare resultater.