Indlæg af Inger Kirk

Kvinders valg ….

I disse dage er det 100 år siden kvinder fik valgret, men vi har stadig meget at lære om kvinders valg – og valg af kvinder – hvis de stærkeste kompetencer skal i spil. Mere eller mindre intenst har politikere, interesseorganisationer, journalister og erhvervsliv haft fokus på karriere, kvoter, køn og kompetencer. Men det er mest blevet ved snakken. For […]

Hold da helt ferie……

At tage ferie fra dit professionelle liv, er en forudsætning for at yde optimalt i arbejdslivet. For selv om det kan være svært at holde fri og være offline – og dit arbejde i virkeligheden måske endda er lystbetonet – så er det helt afgørende, at du evner at lukke ned og lade dig opsluge at noget andet end arbejdet Hvis du ikke […]

Dansk velfærd kræver udvikling af vores arbejdskultur

Hvis vi vil fortsætte med at være et velfærdssamfund med et attraktivt, konkurrencedygtigt arbejdsmarked og evnen til at forsørge de, som ikke kan forsørge sig selv, må vi tænke nyt. Arbejde med vores forståelse af os selv som ledere og medarbejdere, forståelsen af det at arbejde og forståelsen af at være en arbejdsplads. Vi må […]

Strategisk selvledelse

Ledelse mellem frihed og forretning Er selvledelse ledelse… Det selvledende team og selvledende medarbejdere er begreber som organisationsteorien har flirtet med gennem en del år efterhånden. Giver det værdi? Og hvad er det egentlig det der selvledelse? Overflødiggør det ledelse? Er det i virkeligheden blot et udtryk for ledelsesskyhed overfor selvbeviste, kompetente primadonna-medarbejdere? Selvledelse i […]

Gør jeg til vi

Gør jeg til vi – så løfter vi virksomheden! Enhver virksomhed består af mennesker, som alle tager udgangspunkt i sig selv for at finde mening med det, de foretager sig. Sådan fungerer vi alle grundlæggende – bevist eller ubevist. Hvem er jeg? Hvad kan jeg? Hvem er vigtige for mig? Hvordan skaber jeg mening, sætter fodaftryk og bider […]