Tag-arkiv: Karriere

Nysgerrig ledelse

Som leder skal du have klare mål, skabe resultater, forstå din forretning, besidde vilje til at levere og lede, have tiltro til dig selv, dine overbevisninger og din intuition, bevare en følelsesmæssig balance også under pres, kommunikere klart, konkret og begejstret, sætte retning, være interesseret i andre, bygge relationer, begå dig i mangfoldige kulturer og indgå naturligt i samarbejder og partnerskaber. En nøgle til alle disse ledelseselementer, er nysgerrighed. Skal du lykkedes som leder, må du bedrive nysgerrig ledelse!

IMG_2536

Hvad er nysgerrig ledelse?

Når det handler om de kompetencer og krav, det forventes du mestre i chefjobbet, er listen lang. Èn kompetence glemmes dog tit, når chefjobbet beskrives – du skal være nysgerrig, for nysgerrig ledelse virker.

Nysgerrig ledelse er at stille spørgsmål, ikke for at være interessant, ikke for at blive hørt og ikke for at høre dig selv eller for at forklare. Det handler om åbent og interesseret at stille spørgsmål og lytter for at blive klogere, for at forstå, lærer og se muligheder, se udfordringer og perspektiver, som ikke er synligt for det blotte øje.

Nysgerrig ledelse er et værktøj, som kan åbne det større billede for dig, vise dig sammenhænge og få detaljen frem i lyset og på plads. Et værktøj, der kan skaffe dig adgang til det du ikke ved, du ikke ved.

En praktisk tilgang

For nogle kommer nysgerrighed helt naturligt. For andre kræver det opmærksomhed og struktur, at søge viden hos andre. Ens for alle er imidlertid, at formålet i ledelsesmæssigt sammenhæng altid skal være på plads, at kulturen skal fremme dialog og videndeling og at strukturen i spørgetilgangen skal være inviterende.

At undere sig, reflektere, spørge interesseret, lytte aktivt uden selv bevist eller ubevist at være igang med at svare eller forklare, give plads og åbne op for andres vidensbank, er en kompetence der kan trænes. Feedback og den spørgeteknik der ligger i dette redskab, er anvendelig til formålet også i bredere forstand end den traditionelle feedback situation.

Åbne spørgsmål er en anden tilgang, som baner vej og giver mulighed for at uddybe, reflektere og bringe andre personer, synspunkter og anden viden og tilgange i spil. Spørgsmål som bringer nyt frem, inviterer til videndeling og skaber dialog er f.eks.: Under hvilke omstændigheder opstår situationen? Hvem er interessenterne her? Fortæl mig de 3 emner du tænker, er vigtigst at arbejde med nu. Hvad kan dette sammenlignes med? Hvem kan afhjælpe/bidrage/gøre os klogere? Hvad er der sket her, siden vi drøftede dette sidst? Hvad vil der ske hvis ….? Er der noget relevant her, vi ikke har talt om? Hvilket spørgsmål vil det være hjælpsomt, jeg stiller nu? 

En video om kunsten i, og vigtigheden af, at stille åbne, nysgerrige, direkte spørgsmål finder du her. Googler du emnet, er der bl.a. TED talks m.v., det handler om det at stille spørgsmål, der giver dig viden, får dig til at tænke og får verden omkring dig til at tænke med. For dig som leder, er din evne til at stille spørgsmål til dine medarbejdere, din chef, dine samarbejdspartnere, dine kunder og andre relevante relationer, en af dine vigtigste adgange til at lykkedes med mere end du tænkte muligt.

Uanset hvilket ledelsesniveau du arbejder på, skal du have øje for det, der er tæt på, se djævlen i detaljen og være nærværende i din personaleledelse og i dine samarbejdsrelationer. Samtidig skal du sætte retning, være inspirerende og visionær, forstå det større billede, have horisonten i sigte og skabe langtidsholdbare resultater.

At rumme den ledelsesmæssige spændvide der i dag kræves, kan virke næsten umulig, men Albert Einstein viste tidligt en inspirerende tilgang til opgaven, da han sagde: “I have no special talent. I am only passionately curious.”

Coach dig selv

Et mantra for os alle må være: Coach dig selv! Vi er vores egen bedste træner, men skal vi nå vores mål, kræver det, vi er helt spidse på, hvad vi træner til, hvordan vi gør træningen mest optimal, at vi har sat ambitionsniveauet rigtigt og at vi er villige til, at lægge den indsats der skal til.

I min sparring med ledere og nøglemedarbejdere har jeg det privilegium, at arbejde med mennesker som inviterer mig ind i deres verden. Indsigtsfulde, begavede, ivrige, hurtige, velovervejede, indelukkede, fremgangsrige, udfordrede, dominerende, samvittighedsfulde, flyvske, fantasifulde, tvivlende mennesker. Etiketterne de selv og andre sætter på dem, er mangfoldige. Fælles for de meget forskellige mennesker er imidlertid én ting – de er søgende. Søgende efter at blive klogere på sig selv, klogere på om etiketterne passer, klogere på egen udvikling og på hvordan de kan skabe det liv, de vil leve.

Når det handler om at blive klogere på dig selv, er der nogle afgørende faktorer, som spiller ind. Indsigt i dig selv, og hvad der driver dig, hvad der falder dig let og hvilke udfordringer du har, erkendelse af hvad du kan og vil med dig selv og bevidsthed om hvad det kræver at nå det, du sætter dig for.

Her kan en sparringspartner hjælpe dig, men det vigtigste er i virkeligheden, at du selv tager fat, som din egen daglige coach.

Look …
IMG_5214_2

At arbejde med os selv og sætte mål for hvad vi vil, er virksomt. Det giver retning og skaber opmærksomhed på, hvilken handlinger der kræves. At lægge en plan, tjekke op på om vi er godt på vej og løbende vurdere om vi har værktøjerne i orden, så vi kan nå målet, er ganske fornuftigt. At evaluere både i processen og når resultatet er i hus, for at sikre fremadrettet læring, er nødvendigt.

Men vigtigst er, at vi ser os selv, og at vi ser os selv efter i sømmende løbende. Vi skal være kritiske – og ambitiøst realistiske –  i forhold til de mål vi sætter for os selv. Vi skal forholde os til, hvad der driver og motiverer os både professionelt og privat, så vi sikrer, at vi arbejder med vores egen dagsorden og ikke med andres forståelse af os eller forventninger til os.

… lyt, lær, og sæt igang

Men hvordan bliver vi kloge på hvem vi er, hvad vi vil (være) og hvordan vi går til det, hvis vi vil nå de mål vi sætter os? Her er  indsigt, erkendelse og bevidsthed afgørende.

Indsigt kan du skaffe dig selv bl.a. gennem

 • at se grundigt på dig selv og det du gør, og løbende være nysgerrige på dine egne tanker og handlinger. Se efter mønstre, udfordre dine motiver og forhold dig kritisk til hvad du lykkedes med, og hvad der falder dig svært
 • at skabe rutiner for dig selv, hvor du stopper op og noterer dig, gerne helt konkret, hvilke tanker du har og overvejelser du gør dig
 • dagligt at lytte til din krop og hvordan du fysisk har det i givne situationer
 • at efterspørge de ideer, fortællinger og opfattelser andre har af dig – enten ved at observere dem i din daglige omgang med dine relationer, eller ved simpelthen at udbede dig feedback i konkrete situationer

Erkendelse kommer forskelligt for os. Enkelte oplever nærmest åbenbaringer, hvor det pludselig bliver tydeligt, hvad der er den personlige drivkraft, og hvad det betyder for målsætningen. Andre arbejder med plus og minuslister og tager beslutning på baggrund af disse. Andre igen noterer ned hvad der skaber glæde i hverdagen, og sætter mål og ambitioner, efter hvordan der skabes mest muligt plads til netop det.

Bevidsthed kan du skabe, ved at være konkret og realistisk om hvor du er nu, og hvad der skal til for at bringe dig derhen, hvor du vil være. Konkret og realistisk i detaljer også om hvilken indsats det kræver og hvad det har af omkostninger og konsekvenser.

Coach dig selv

Hvis du har lyst, mod og vilje til at kigge ind i dig selv, kigge på dine preferencer, aflure dig dine vaner, udfordre dit “plejer”, sætte spørgsmålstegn ved dine “altid” og “aldrig” og efterspørge et spejl på dig selv fra andre, så er du godt på vej til at blive en effektiv coach for dig selv – en coach du altid har adgang til.

Har du indsigt, erkendelse og bevidsthed på plads, når det gælder dig selv, så stå du med et helt Kinderæg i hånden og er klar til at se dig selv i et perspektiv, som gør, at du rent faktisk kan rykke på og lykkedes med, det du sætter dig for.

Vil du læse mere om det at arbejde med dig selv, så se her hvor det bl.a. handler om at skabe et realistisk selvbillede.

Få et netværk som vil dig – og virker

Vi bliver løbende tudet ørene fulde, når det gælder vigtigheden af et godt professionelt netværk. Netværk er vejen frem. De relationer vi skaber gennem netværk, kan skubbe os videre i karriere – måske i en helt ny retning – eller til et helt nyt job.

IMG_1744Dagligt oplever jeg, at netværk er afgørende i et professionelt liv. Gennem netværk bliver vi inviteret til eksklusive faglige arrangementer. Får kontakter, som professionel kan bringe os et nyt sted hen og giver adgang til hidtil ukendte udviklingsmuligheder.

Men at skabe og vedligeholde et virksomt netværk handler ikke om, hvor tit du bevæger dig ud blandt mennesker, hvem du kender, hvem du er connected med på LinkedIn eller om du husker at aflevere dit businesskort, når du er til en reception. Der er noget helt andet, der er i spil. Nemlig dig selv og det du kan bidrage med, i relation til de mennesker du interessere dig for.

Hvad kan jeg hjælpe med?

Dit afsæt til at skabe et netværk som kan hjælpe dig er, at du har fokus på, hvordan du kan hjælpe andre. Starter du med oprigtigt at ville et andet menneske og er der gensidig kontakt og forståelse for hvordan I giver mening for hinanden, så kan du – relation for relation – danne et netværk, som bringer dig videre.

Vær interesseret, før du gøre dig selv interessant. Lyt, del og bidrag. Gør det at netværke, til en del af måden du arbejder på. For et netværk er ikke noget, du sætter i anvendelse, når du selv har brug for det. Det skal være en del af den måde, du tænker din hverdag på. Når du opdager noget, nogle burde kende til, læse om, nogle der med fordel kan mødes, så bring det i spil. Få det til at ske.

Og husk – et professionelt netværk skabes også gennem private relationer. Hvem ved, hvor, hvornår og hvordan den næste åbning viser sig.

Klar, konkret og konsekvent

En ting er at forstå hvad der skal til og at have viljen til skabe de varige relationer som virker. Noget andet er at få det gjort i en travl hverdag. For nogle er det et grundlæggende persontræk, det at relatere oprigtigt, åbent og bidragende med andre mennesker. Noget de slet ikke kan lade være med. For andre er det en opgave, der kræver konstant opmærksomhed.

Fælles for os alle er imidlertid, at udgangspunktet for et værdifuldt netværk er at være til rådighed og bidrage. Uanset om det kommer naturligt eller er tillært, så er de tilgange og værktøjer, som er en grundforudsætning for at relationerne holder på den lange bane, de samme.

Vil du skabe et netværk som virker, så vær;

 • nysgerrig og lyttende – stil åbne spørgsmål
 • generøs – del af hvad du kan, har, er og vil
 • ærlig
 • kvalitetsbevist – invester din tid hvor du gør en forskel og er relevant
 • åben
 • betænksom
 • bidragende – med forbindelser, viden, ideer
 • modig – bryd din comfort zone
 • opsøgende og vedholdende – men ikke træls. Er der ingen genklang i relationen, så forfølg den ikke

Og vigtigst af alt – vær dig selv! 

Netværk der virker

Et netværk er ikke en fast defineret størrelse af mennesker, du kan indeksere og arkivere, som passivt ligger klar til bruge i situationer, hvor du tænker, det er opportunt for dig.

Derimod handler det om at skabe relationer til mennesker, som du finder interessante og relevante ud fra dit oprigtige ønske om at hjælpe dem og gøre dem bedre, uden bagtanke for hvad du får ud af det. Relationer der gensidigt tænker dig ind i deres verden og bringer dig steder hen, du kun i din vildeste fantasi, forestiller dig mulige.

Så sæt dig selv i spil, hvis du ikke allerede er igang. Ræk ud. Gå klart, konkret og konsekvent igang med at kontakte de mennesker du kan og vil hjælpe videre i verden. Del din kage. Det virker!

En inspiration til at netværke og i øvrigt til ledelse og rigtig meget andet livsrelevant, kan findes i Facebook´s COO Sheryl Sandbergs dimissions tale til Tsinghua University’s School of Economics and Management i Beijing 27. juni 2015. Det foregår på engelsk. Start 2.35 min inde hvis du vil undgå den kinesiske introduktion.

Kvinders valg ….

I disse dage er det 100 år siden kvinder fik valgret, men vi har stadig meget at lære om kvinders valg – og valg af kvinder – hvis de stærkeste kompetencer skal i spil.

Mere eller mindre intenst har politikere, interesseorganisationer, journalister og erhvervsliv haft fokus på karriere, kvoter, køn og kompetencer. Men det er mest blevet ved snakken. For selv om vi har flyttet os i de sidste 100 år, er der stadig lang vej til et arbejdsmarked, hvor begge køn er nogenlunde ligeligt repræsenterede på alle niveauer, i alle sektorer og rundt om ledelsebordene og i bestyrelseslokalerne.

Inger Kirk fotograferet af Uffe Weng
Foto Uffe Weng

Hvor bliver kvinderne af?

Uddannelsesmæssigt er kvinder rigtig godt med i Danmark. Langt flere kvinder end mænd tager gymnasielle uddannelser. Også på de længerevarende uddannelser, er der i dag flere kvinder end mænd. Men hvor er de – kvinderne – når det gælder karrierestillinger i erhvervslivet, på universiteterne, i ledelse og for den sags skyld i staten og i politik. For selv om kvinder i politik er til at få øje på, så er under 1/3 af kandidaterne til det kommende folketingsvalg kvinder – færre end ved sidste valg.

Er det manglende lyst blandt kvinderne? Manglende vilje? Er der en uvilje til at ansætte fra arbejdsgiver side? Handler det om evner og kompetencer? Er det problemer med at få familielivet til at gå op? Eller er det en uskøn kombination af forskellige faktorer, krydret med at vi som meningsdannere og erhvervsliv – mænd som kvinder – ikke er dygtige nok til at dokumentere, hvad vi skal med kvinder. Ikke dygtige nok til at gøre det klart, at kvinder på posterne er vigtige for virksomhederne, for væksten og for Danmarks fremtid.

Hvis der er noget om snakken, at vi grundlæggende ikke har taget vigtigheden til os, og forstået formålet med at vælge kvinder i lige så høj grad som vi vælger mænd, så lad mig genopfriske hvorfor det er afgørende.

Kvinder sikrer virksomhedens succes

Antal kvinder i virksomhedens øverste ledelse er i et vist omfang reguleret ved lov. Intet tyder dog på, at det fremmer meget. At spise tvangsboller får ikke mange til at slikke sig om munden. Hvis du derimod analyserer, hvordan du få det bedste resultat år efter år og samtidig udvikle virksomheden, så er det svært ikke at gå efter en ligelig kønsfordeling bl.a. fordi:

 • Kvinder og mænd er lige intelligente. Ved at skæv-rekruttere fra det ene køn, får virksomhederne ikke adgang til de mest kompetente medarbejdere.
 • Mangfoldighed i medarbejderstab – og ledergruppe – skaber bedre resultater gennem flere anderledes ideer, bedre udsyn, og større sikkerhed for at have tænkt hele vejen rundt.
 • Befolkningen – og dermed kunderne – består af godt og vel 50 % kvinder – kunder som vil ses, forstås og mødes på egne præmisser. Det kræver at virksomheden  matcher kunderne i medarbejderstab – og ledelse.
 • En attraktiv arbejdsplads er en arbejdsplads, som tilbyder job, hvor du kan bidrage og udvikle dig, som er fleksibel, rummer forskellighed og har plads til, at du kan have et liv, som fungerer ud over arbejdslivet. Med kvinder i karrierestillinger og ledelse signaleres fremsyn og muligheder. Det tiltrækker de strækeste talenter af begge køn.

Kvindernes valg ….

Men uanset at det er på tide virksomheder, organisationer, forskningsinstitutioner, ledere, HR-folk og search-firmaer tager ansvar, ser virkeligheden i øjnene og (også) går efter kvinderne – simpelthen fordi det betaler sig – så starter det et helt andet sted. Det starter med den enkelte kvindes valg.

I Danmark har alle adgang til uddannelse som er fuldt finansieret og SU-supporteret. Vi har et system, så vores børn kan blive passet, når vi er på arbejde, og som understøtter os når vi bliver syge eller i perioder er mellem jobs. Vi har alle grundforudsætninger for selv at vælge. Vælge en uddannelse som giver mening for os og hvormed vi kan bidrage. Vælge at dygtiggøre os og levere varen. Vælge at være tydelige om vores ønsker, behov og ambitioner. Vælge en far til børnene, som tager lige del i familieopgaven. Vælge at have tillid til os selv og vores valg uden skelen til hvad andre måtte mene.

Som kvinde er du umiddelbart bagefter, når det gælder karrieren. Det viser tallene. Men du kan gøre noget selv. Du kan være bevist og opmærksom på dine valg og erkende, at “ikke valg” også er valg. Du kan vælge at stille krav. Vælge at være modig og risikovillig. Vælge at vise hvad du vil og fortælle det højt og gentagende. Vælge at forfølge dine ambitioner.

Endnu flere kvinder der tager sådanne valg, har vi brug for i Danmark – ligesom vi har brug for mænd, der anerkender og støtter valget – både i erhvervslivet og i familien.

Læs her om kvinder og valgret  – både historisk og aktuelt. Her kan du blive klogere på det kønsopdelte arbejdsmarked og her finder du en undersøgelse fra Århus Universitet, som viser at kvinder i ledelse og bestyrelse faktisk har en direkte positiv effekt på virksomhedens bundlinje.

Karrierespor og jobskift – gør valget til dit

IMG_2367_2

Ved rekruttering er der et mønster for, hvordan en virksomhed øger træfsikkerheden og får ansat den bedste til jobbet. Du kan med fordel bruge samme opskrift når det handler om dit karrierespor og dit næste jobsøgning. For det vigtigste er ikke at overbevise en ny arbejdsgiver om, at du er den rette til jobbet.

Det vigtigste er, at jobbet, virksomheden – og din nye chef – er rigtige for dig.

Rekrutteringens ABC

Evnen til at ramme rigtigt første gang, når en stilling skal besættes, er afgørende for en virksomhed. En rekruttering er en markant investering. Det koster tid, penge og fokus at få en ny medarbejder kørt sikkert og effektivt ind i forretningen og hurtig gjort til en værdifuld bidragsyder og holdspiller.

Det kræver en professionel tilgang at rekruttere. Samtidig er det ret enkelt: Virksomheden skal vide hvad den har behov for – hvad stillingen kræver – og have værktøjet til at finde den kandidat, der bedst matcher. Ikke bare her og nu, men en kandidat som har potentiale til at udvikle sig selv og virksomheden. En kandidat der vil virksomheden ud fra en ærlig, gensidig forventningsafstemning.

Det kræver, at virksomheden har styr på sig selv – og på kandidaten. Kender kandidatens baggrund og erfaring og forstår det individuelle potentiale og behov. Afgørende redskaber i værktøjskassen er her et grundigt interview-forløb, test, hvis der er tvivl om persontræk eller faglighed, og ikke mindst det at sikre flere uafhængige referencer.

Gør dig klar til jobskifte

Og hvordan er det så lige, du bruger rekrutteringskonsulenternes værktøjskasse til at sikre dig det rigtige job? Helt simpelt: brug de redskaber, du må forvente bliver brugt til at screene dig til en stilling, som træningsredskaber. Brug dem til at blive bevidst om, hvilken stilling du sigter efter. Og dermed også klar på hvad der skal til, for at du kommer i betragtning.

Nedenstående er eksempler på redskaber, du med fordel kan arbejde med:

 • Bliv bevist om hvad du kan – og hvad du kan bidrager med. Udarbejde et basis CV, som du kan skræddersy til den relevante stilling. Enkelt, informativt og velstruktureret. Et CV skal gøre din nye chef nysgerrig og give lyst til at møde dig. Hold det kort. Kan du ikke få din historie stærkt igennem på max 2 sider, viser det meget om dig som person.
 • Skriv 1 sides stillingsbeskrivelse for dit næste ønskejob. Rolle, ansvarsområde, faglighed, personlige egenskaber m.v. Brug stillingsbeskrivelsen til at blive klar på hvad du vil. Klar på dine behov. Realitetstjek om du har faglighed, erfaring og profil som gør, at du vil være en relevant kandidat. Hvis du oplever, der er mangler, så forhold dig til, hvad du kan gøre for at udbedre dem.
 • Find virksomheder, hvor en stilling som har de elementer, som er afgørende for dig, findes. Find personer i dit netværk, som kan være indgange til de konkrete virksomheder. Tal med dem, og bliv klogere på om der er mulige stillinger – og klogere på virksomhedens kultur, ledelseshold, værdier m.v. Klogere på hvad der er vigtigt for dig.
 • Øv dig på en interviewsituation. Træn gerne med en mentor eller sparringspartner. Hvad gik godt og hvad gik mindre godt ved din sidste jobsamtale? Hvad skal du gøre anderledes og hvordan? Vær konkret og krævende i forhold til dig selv. Er du tidligere blevet testet f.eks. i en persontræks-test, så brug testen som input. Er du ikke testet tidligere, så overvej at investere i en professionel test, eller forsøg dig med et af de talrige gratis eksempler på nettet.
 • Tænk over, hvem du vil angive som reference. Find 2 -3 personer som kan tale med vægt og kendskab til dig i professionel sammenhæng. Spørg gerne på forkant, om de vil stille op. Søg feedback. Hvad tænker de, du med fordel kan fremhæve og hvor kan du blive stærkere? Brug referencernes indsigt i din forberedelsesproces og som blik på, hvad du udviklingsmæssig kan bruge tid og ressourcer på her og nu.

Bliv klar på dit karrierespor 

Alt for tit søger vi nyt job, fordi vi vil væk. Væk fra et kedeligt job, manglende udviklingsmuligheder eller en dårlig chef. Bliver fristet til at sige ja med udgangspunkt i fravalget, ikke fordi det nye job er et velovervejet tilvalg. Vi forelsker os blindt i ideen om noget nyt og bedre. Forelsker os i den der vil os. Men forelskelse bliver til hverdag, og når begejstringen over at være sluppet væk har lagt sig, er risikoen stor for at være landet i det forkerte job.

Så drop kærligheden her. Vær lige så professionel når det handler om dit arbejdsliv, som du forventer din kommende arbejdsgiver er. Tag målbevidst hånd om dit jobskifte. Du er eksperten i, hvad der er rigtigt for dig. Kender du værktøjskassen, har du de bedste muligheder for at ramme plet. Og rammer du plet, så vinder både du og din kommende arbejdsgiver.

Har du valgt, hvad du vil være?

At vælge professionel bane er ikke bare et ungdomsvalg eller et valg, du tager én gang for alle. Det er et valg, du gennem livet skal give dig selv. For der er ikke nødvendigvis ét rigtigt livsvalg, og hvis du vil, kan du løbende justere din livsbane.

bold på strandHvis du ikke sparker til bolden,
kommer den aldrig i spil

At vælge forudsætter dog at du gør valget til dit og accepterer, at det rigtige for dig ikke ligger og venter i den ubestemte fremtid, eller kommer som en åbenbaring. Det er noget du selv skal eftersætte, opsøge og skabe. For det er alene dig, der ved, hvad der er rigtigt for dig, hvad du er i stand til at stræbe efter og hvor langt du vil gå for at nå det. Den gode nyhed er – det er aldrig for sent at vælge – og du kan vælge om!

Forleden talte jeg fremtid med en af familiens unge. 19 år. Student. Nu med fuldtidsarbejde ude i virkeligheden så hun kan tjene til at opleve fjerne dele af verden på egen hånd. Samtidig skaffer hun sig tid til at blive klogere på, hvad det egentlig er hun vil med livet. Men hvordan er det lige vi træffer de store livsvalg, med de konsekvenser det har for vores professionel og private liv?

Det store livsvalg …..

Selvfølgelig er der faktuelle og helt kontante begrænsninger. Har matematik aldrig sagt dig noget og er du talblind, så er det nok ikke at blive matematiker eller revisor som er vejen for dig. Det er dog næppe heller der, du ser dig selv stråle og gøre en forskel. Og det er for mig nøglen. At finde frem til der hvor du oplever, du har særlige forudsætninger for at lykkedes og gøre en forskel. Der hvor du kan bruge det, netop du har med dig. Der hvor du vil være. For vil du virkelig noget, så kan du det mest utrolige.

Vi fandt ikke det ultimative svar på, hvordan du vælger professionel livsbane, min datter og jeg, da vi gik der i efterårsblæsten. Men vi var grundlæggende enige om, at det handler om at ville, at vælge og at vide hvad der skal til.  Sammen afdækkede vi 3 tjekpunkter, som kan være en hjælp til afklaring. Tjekpunkterne kan bruges, uanset om det er dit første livsbanevalg, eller det er et valg, du står over for som 47 årig, hvis du oplever, at du vedholdende og tilbagevendende sætte spørgsmålstegn ved, om du er landet på den rigtige hylde.

 • Vælg selv(stændigt). Det er SÅ lige meget hvad alle andre tænker og mener. De ved ikke hvordan det er at være dig og hvad der skaber dit engagement. Det betyder ikke, du ikke kan spørge, lytte og blive klogere på andres tilgang, men vær bevist om at valget er dit alene. Det er dig der ejer det og dig der skal leve videre med det.
 • Mærk efter hvad der gør dig glad. Find konkrete eksempler på, hvad der kan få dig til at forblive fokuseret i dage og uger og oversæt det til, hvordan det kan se ud i en jobsituation. Bliver du motiveret af at arbejde med komplekse problemstillinger time efter time og næsten flyvende når du finder løsningen, så er det måske ovre i den mere detailorienterede og analytiske del af spektret du skal lede.
 • Gør dig klart hvad der skal til. Det kræver en indsats at forfølge dit valg. Det kræver et realistisk billede af, hvad der skal til i dit konkrete tilfælde, og af processen derhen. Overvej afsavn, mod, vedholdenhed og robusthed. Gør det klart for dig selv, om du virkelig er villig til at gå efter dit valg og find ud af, hvordan du fastholder det og hvor du får brændstof til at fortsætte, også når du er tæt på at give op.

Et ordentligt menneske som bidrager

Det er ikke let at foretage livsvalg og finde sin livsbane midt i meningsstormen. Der er pres på os alle for at få det perfekte liv, komme hurtigt på banen og gøre det mere end godt.

Både empiri og forskning viser imidlertid, at livskvalitet grundlæggende handler om at være et ordentligt menneske, at bidrage, at føle sig anerkendt og at være omgivet af mennesker du elsker. Det gjorde det for min mor, det gør det for mig og det samme gælder for min datter. Vigtigt at have in mente, når du hiver hjælperedskaberne frem og går til valget som det priviligium det er, at bo i et samfund, hvor det er muligt at vælge – og ikke kun én gang.

Til eftertanke her link til en artikel om valg – om livsvalg og om vores mange hverdagsvalg – dokumenteret af den australske sygeplejerske Bronnie Ware, som gennem sit arbejde på et hospice i australien har talt med døende om deres fortrydelse i livet.